• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

PACJENCI SŁABOCHODZĄCY

KULE ORTOPEDYCZNE

Nota:

Niniejszy artykuł ma za zadanie podniesienie świadomości społecznej w temacie zdrowia poprzez edukację społeczną / zdrowotną i nie jest poradą medyczną czy rekomendacją w myśl rozumienia przepisów prawa. Stan zdrowia i możliwe działania terapeutyczne / profilaktyczne należy konsultować z pracownikiem ochrony zdrowia w danym zakresie jego kompetencji.

 

Kule ortopedyczne – rola u pacjentów słabochodzących (przed zabiegiem wstawienia endoprotezy)

 

Stan przed operacją

  • kule stanowią najcześciej środek do celu jakim jest samodzielność

  • są istostne nawet w przebiegu niezależności życiowej

  • dużą determinantę stanowi środowisko przestrzenne w jakim żyje osoba starsza (wyzwania fizyczne; bariery architektoniczne)

  • konsekwencją przyzwyczajania się do kul jest rozszerzenie pola i powierzchni łącznej w jakiej stawy ulegają zwyrodnieniu

  • dotyczy to nasilenia procesów patofizjologicznych w danej lokalizacji i w sekwencyjnej kompensacji wyłączającej kolejne segmenty ruchowe z aktywnego potencjału ruchowego wraz z utrzymującym się niefizjologicznym obciążeniem

Stan po operacji

  • kule łokciowe są rozwiązaniem dla możliwości przemieszczania się, ale powinny stanowić pomoc dla wdrażania obciążenia kończyny operowanej i stanowić jedynie wsparcie

  • wskazane jest progresywne, ciągłe, coraz większe obciążanie (lub zgodne z zaleceniami lekarskimi)

  • z powodu ogólnego osłabienia organizmu na skutek upośledzonego przemieszczania się przed operacją, perspektywa wydajnego poruszania się stanowić może trudną do zrealizowania postawę przezwyciężania starych ale i nowych problemów funkcjonowania w środowisku (brak wzrostu potencjału do prozdrowotnego trybu życia: ogólny potencjał, nawyki i przyzwyczajenia, brak wsparcia środowiskowego w pierwszym i dalszym etapie przeznaczonym na rehabilitację)

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.