• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 19:00

OPIEKA PO HOSPITALIZACJI

Zakres opieki po hospitalizacji z elementami rehabilitacji nad chorym w domu obejmuje pomoc w obszarach: pielęgnacji, higieny, reedukacji wykonywania czynności życia codziennego (ADL/IADL), aktywizacji fizycznej, transferu i zmiany pozycji, strategii przeciwodleżynowej, wyposażenia, organizacji oraz wykorzystania niezbędnego sprzętu, przyborów, jak i posiadanych już zasobów otoczenia domowego, przystosowania mieszkania, odpowiedniego wspierania chorego przez opiekunów w sytuacjach rutynowych, nieprzewidzianych i trudnych – wszystko to w oparciu o techniki z dziedziny profesjonalnej opieki i rehabilitacji. Jest to również możliwość nabycia przez rodzinę umiejętności doboru tych technik do zmieniających się okoliczności, tak by móc samodzielnie rozpoznawać problemy powiązane ze zdrowiem chorego i rozwiązywać je w sposób prozdrowotny, również w trosce o własne siły, zdrowie i czas.

Rozmaite jednostki chorobowe wymagają wdrożenia standarowego i jednocześnie specyficznego dla nich postępowania, dostosowanego z kolei do konkretnej osoby i jej opiekunów, wspartego opieką rehabilitacyjną codziennej aktywności - co znajduje swój wyraz w indywidualnym planie opieki.

Image
Image

Aktywność osoby chorej w pierwszym okresie po hospitalizacji jest najbardziej istotna. Z jednej strony uzyskane na oddziale leczenie i wsparcie medyczne pozwala na pewniejsze spojrzenie w niedaleką przyszłość; z drugiej strony zestaw czynności koniecznych do wykonania zostaje determinowany przez posiadaną przez pacjenta sprawność, która ulega zmianie z biegiem czasu. Od początku wymagana potrzeba pomocy jest autentyczna i za punkt wyjścia ma najbardziej aktualny stan zdrowia. Jeżeli chory widzi efekty pracy i uznaje otrzymywaną pomoc za użyteczną, może mieć wpływ na realne działania i chęć wykorzystania posiadanego potencjału. Buduje to w nim poczucie bezpieczeństwa i zdolność do najbardziej rehabilitacyjnej adaptacji w ramach opieki.

 

Opieka po hospitalizacji opiera się na uznanych standardach i wyróżnia się wprowadzeniem wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia klinicznego z zakresu fizjoterapii, co umożliwia wykonanie z najwyższym staraniem czynności w wymiarze dostosowanym do stanu funkcjonalnego konkretnej osoby, doświadczającej choroby i podejmującej wysiłek z konieczności w obrębie przyłóżkowym.

W połączeniu z instruktażem rehabilitacyjnym dotyczącym sposobu w jaki rodzina i chory mogą wspomagać się w codziennym funkcjonowaniu, nabyte przez rodzinę i chorego umiejętności nabierają znaczenia egzystencjalnego. Odpowiednio wspomagana i otoczona indywidualną opieką osoba, może ukierunkować swoje siły i motywację w stronę odczuwanego komfortu oraz poziomu uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Opieka po hospitalizacji ustalana jest na czas określony – docelowo: do wypracowania ciągu czynności wchodzących w zakres sprawowanej opieki i uzyskania poczucia kontroli nad sposobem funkcjonowania chorego, przy pożądanym stanie poprawy jego stanu psychofizycznego.

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

Zapraszam również do działu FAQ w celu przybliżenia informacji z zakresu postępowania przy osobie obłożnie chorej. Poruszone są tam w szczególności zagadnienia związane z powrotem do domu po hospitalizacji i konieczności przebywania w łóżku. Tematyka uwzględnia również położenie rodziny w nowej sytuacji i została dobrana z dozą zrozumienia na podstawie kilkuletniej pracy w środowisku domowym pacjentów.

Image

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.