• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

PACJENCI SŁABOCHODZĄCY

KULE ORTOPEDYCZNE

Nota:

Niniejszy artykuł ma za zadanie podniesienie świadomości społecznej w temacie zdrowia poprzez edukację społeczną / zdrowotną i nie jest poradą medyczną czy rekomendacją w myśl rozumienia przepisów prawa. Stan zdrowia i możliwe działania terapeutyczne / profilaktyczne należy konsultować z pracownikiem ochrony zdrowia w danym zakresie jego kompetencji.

 

Kule ortopedyczne – rola u pacjentów słabochodzących (w związku z wstawieniem endoprotezy)

 

Stan przed operacją

  • kule stanowią najcześciej środek do celu jakim jest chodzenie a wraz z nim - samodzielność

  • stosowanie kul przed operacją jest istotne nawet gdy osoba zachowuje chód - pozwala to uniknąć ostrych komplikacji

  • dużą determinantę stosowania kul stanowi środowisko przestrzenne w jakim żyje osoba starsza (wyzwania fizyczne; bariery architektoniczne)

  • konsekwencją przyzwyczajania się do kul jest rozszerzenie pola i powierzchni łącznej w jakiej stawy ulegają zwyrodnieniu

 

Stan po operacji

  • kule łokciowe dają możliwość przemieszczania się, ale powinny stanowić jedynie pomoc i wsparcie dla wdrażania kończyny operowanej w pełen rytm chodu, co wiąże się częściowym, stopniowalnym, ale progresywnym obciążaniem

  • wskazane jest progresywne, ciągłe, coraz większe obciążanie (lub zgodne z zaleceniami lekarskimi)

  • z powodu osłabienia organizmu na skutek upośledzonego przemieszczania się przed i po operacji, wydajne poruszanie się może być trudne do zrealizowania gdyż wiąże się nietylko z przezwyciężania starych ale i nowych problemów funkcjonowania w środowisku

  • środowisko może wpływać ujemnie na potencjał realizacji prozdrowotnego trybu życia

  • potencjał osobowy takiego trybu życia wynika z ogólnego potencjału, nawyków i przyzwyczajeń, braku wsparcia środowiskowego w pierwszym i dalszym etapie przeznaczonym na rehabilitację

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.