• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

OPIEKA PO HOSPITALIZACJI

CO MOGĘ DLA CIEBIE ZROBIĆ

Opieka po hospitalizacji z elementami rehabilitacji

Opieka po hospitalizacji z elementami rehabilitacji

kilkugodzinne sesje sprzyjające adaptacji poszpitalnej; obserwacja, diagnostyka; wykorzystanie wiedzy rehabilitacyjnej do poprawy możliwości ruchowych; oprócz opieki - trening fizjoterapeutyczny i behawioralny; przygotowanie pacjenta do podjęcia krótko- lub długoterminowej rehabilitacji.

Więcej info >

Pielęgnacja kompensacyjna po udarze

Pielęgnacja kompensacyjna po udarze

zastosowanie modelu opieki maksymalnie wspierającego osobę po udarze w samoopiece - nawet po rozległych udarach; wykorzystanie potencjału ruchowego, biologicznego, umysłowego dla realizacji ważnych dla chorego celów; pomoc w realizacji samoopieki w codziennych czynnościach i rozwijaniu zdolności do komunikacji.

Więcej info >

Opieka mobilizacyjna w demencji

Opieka mobilizacyjna w demencji

opieka wraz z treningiem ruchowym i poznawcznym; dla osób zdolnych podjąć zarówno świadomy trening ruchowy jak i w trudniejszych przypadkach (osoby mniej mobilne jak i leżące); utrzymanie sprawności psychologicznej na bazie przywrócenia aktywności dla osób ze średnio zaawansowaną demencją.

Więcej info >

Opieka dla chorych leczonych onkologicznie

Opieka dla chorych leczonych onkologicznie

pomoc opiekuńcza i rehabilitacyjna podczas doświadczania efektów ubocznych po zastosowaniu leczenia farmakologicznego (chemioterapii) oraz radioterapii; zapewnienie bezpieczeństwa podczas pomocy w codziennych czynnościach (higiena, pielęgnacja, przemieszczanie się); zachowawcze leczenie bólu narządu ruchu w opiece paliatywnej.

Więcej info >

Opieka po hospitalizacji z elementami rehabilitacji

Opieka po hospitalizacji z elementami rehabilitacji

kilkugodzinne sesje sprzyjające adaptacji poszpitalnej; obserwacja, diagnostyka; wykorzystanie wiedzy rehabilitacyjnej do poprawy możliwości ruchowych; oprócz opieki - trening fizjoterapeutyczny i behawioralny; przygotowanie pacjenta do podjęcia krótko- lub długoterminowej rehabilitacji.

Więcej info >

Pielęgnacja kompensacyjna po udarze

Pielęgnacja kompensacyjna po udarze

zastosowanie modelu opieki maksymalnie wspierającego osobę po udarze w samoopiece - nawet po rozległych udarach; wykorzystanie potencjału ruchowego, biologicznego, umysłowego dla realizacji ważnych dla chorego celów; pomoc w realizacji samoopieki w codziennych czynnościach i rozwijaniu zdolności do komunikacji.

Więcej info >

Opieka mobilizacyjna w demencji

Opieka mobilizacyjna w demencji

opieka wraz z treningiem ruchowym i poznawcznym; dla osób zdolnych podjąć zarówno świadomy trening ruchowy jak i w trudniejszych przypadkach (osoby mniej mobilne jak i leżące); utrzymanie sprawności psychologicznej na bazie przywrócenia aktywności dla osób ze średnio zaawansowaną demencją.

Więcej info >

Opieka dla chorych leczonych onkologicznie

Opieka dla chorych leczonych onkologicznie

pomoc opiekuńcza i rehabilitacyjna podczas doświadczania efektów ubocznych po zastosowaniu leczenia farmakologicznego (chemioterapii) oraz radioterapii; zapewnienie bezpieczeństwa podczas pomocy w codziennych czynnościach (higiena, pielęgnacja, przemieszczanie się); zachowawcze leczenie bólu narządu ruchu w opiece paliatywnej.

Więcej info >

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.