• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

REHABILITACJA

GERIATRYCZNA

Fizjoterapia kliniczna w geriatrii i pokrewnych dziedzinach związanych z procesami starzenia się, opiera się na zasadniczych elementach podejścia terapeutycznego w rehabilitacji, tzn.: badaniu funkcjonalnym, ewaluacji klinicznej opartej na tym badaniu, diagnozie fizjoterapeutycznej, prognozie (łącznie z planem opieki), interwencji terapeutycznej i efektach pracy podjętej przez zespół terapeutyczny. Pacjent w wieku senioralnym powinien być traktowany tak samo dokładnie w zakresie metodycznym co aktywny sportowiec. Posiada on te same podstawy i nie mniej ważne potrzeby.

Jako że rehabilitacja odbywa się w domu pacjenta, należy wyznaczyć możliwe do osiągnięcia i użyteczne cele. W proponowanej koncepcji opieki rehabilitacyjnej, głównym (podstawowym) odnośnikiem stają się czynności życia codziennego (ADL/IADL). Stanowią one bazę do dalszych poczynań pacjenta w dążeniu do możliwej samodzielności w najważnieszych czynnościach samoobsługowych. Stawiane są jako cel obligatoryjny, zwłaszcza przy wzmożonym poziomie ryzyka zaistnienia szeregu komplikacji oraz pojawiających i pogłębiających się deficytach.

balkonik do chodzenia na sali szpitalnej

STANDARDY REHABILITACJI W DZISIEJSZEJ GERIATRII SĄ WYSOCE SPRECYZOWANE. SENIOR TO WYMAGAJĄCY ODBIORCA SPECJALISTYCZNEJ FIZJOTERAPII

starszy mężczyzna z maszynką do golenia przed lustrem

Zaplanowany i kontrolowany wysiłek ruchowy ma za zadanie przywrócenie możliwości wykonywania czynności mięśniowych na poziomie woli. Poprzez budowanie sprawności funkcjonalnej opartej na aktach ruchowych, włączonych w proste działania, służące danym czynnościom, przechodzącym w określone postępowanie, aż do uzyskania określonych zachowań, przechodzi się do zwiększenia poziomu aktywnego uczestnictwa pacjenta w życiu codziennym.

Głównym środkiem oddziaływania jest kinezyterapia, mająca na celu: poprawę mobilności (ambulacja, transfer, chód), zwiększenie zakresu równowagi i pewności przemieszczania się, wzrost skuteczności oceny otoczenia i funkcjonowania w przestrzeni niskiej i wysokiej (prewencja upadków), korektę postawy statycznej i funkcjonalnej, redukcję bólu związanego z narządem ruchu, adaptację do zmian anatomicznych i patofizjologicznych, przysposobienie do korzystania ze sprzętu ortopedycznego, prewencję wtórną w chronicznym przebiegu i jednoczesnym występowaniu wielu chorób oraz reedukację ruchową, ćwiczenia ręki (manipulacyjne), nabycie siły, wytrzymałości, zręczności i in.

osób w wieku 60-69 lat odczuwa niepełnosprawność

odsetek ten zwiększa się wraz z wiekiem i wynosi 50% u osób w wieku powyżej 80 lat.

0
osób niesamodzielnych żyje obecnie w Polsce (2018)
0
osób w Polsce jest niepełnosprawnych (EHIS, 2014). Co piąta osoba z tej grupy nie posiada statusu ON.
softmanual_1__741x217.png
Socjologia niepełnosprawności 1

W złożonych czynnościach życia codziennego (IADL), takich jak samodzielne dotarcie do sklepu, korzystanie z pieniędzy i telefonu, czy np. rozporządzania lekami, lepiej radzą sobie osoby chore, które pozostają w związkach małżeńskich, częściej mężczyźni niż kobiety.

osób starszych (powyżej 65 r.ż.) mieszka samotnie lub z małżonkiem

co trzecia osoba starsza mieszka z dziećmi, z tego ponad połowa z wnukami

0
godzin miesięcznie przeznacza opiekun rodzinny na rzecz osoby niesamodzielnej
0
zł / godzine. Na taką kwotę urzędowo wycenia się usługę opieki dochodzącej, wskazując na zleceniowy charakter pracy i niskie kwalifikacje personelu.

Pacjent oraz rodzina mogą liczyć na proces edukacyjny w zakresie postępowania rehabilitacyjnego, koniecznego do zastosowania pod nieobecność terapeuty, tak by utrzymać spójny charakter planu opieki z leczeniem zachowawczym. Praca własna pacjenta i wsparcie oraz nadzór ze strony rodziny, to kluczowa kwestia dla osiągania efektów w terapii. Podjemowane przez fizjoterapeutę leczenie ruchowe, obejmuje zastosowanie się do diagnozy i zaleceń lekarskich.

Kompleksowa Ocena Geriatryczna pozwala uchwycić zmiany, jakie powstały na skutek starzenia się u danej osoby i określić deficyty mające miejsce u seniora. Jest ona stworzona z myślą o starszej populacji. Dzięki zastosowaniu KOG seniorzy poddani są bardziej wrażliwemu na korektę procesowi leczenia ruchem. Model ten jest obecnie uznawany na całym świecie i stanowi rekomendację do pracy z seniorami.

 

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

dwie kobiety i wózek inwalidzki

pon-nd do 20:00
+48 789 356 459

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.