• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

FIZJOTERAPIA KRĘGOSŁUPA W BÓLU

OSTRYM I PRZEWLEKŁYM

Dolegliwości bólowe o charakterze ostrym i przewlekłym dotyczyć mogą osób w każdym wieku. Pojawiają się niezależnie od typu budowy ciała, poziomu aktywności fizycznej a nawet przy prozdrowotnym stylu życia. Do odczuć bólowych przyczynia się stres, trauma, wypadek, bądź charakter pracy. Czynniki nasilające aktywność receptorów bólowych mogą być intesywniejsze w nocy, z rana, podczas marszu, siedzenia, dźwigania siatki z zakupami, w trakcie prowadzenia samochodu czy noszenia dziecka. Ze wględu na postęp nauk medycznych opracowuje się ciągle nowe standardy i wytyczne postępowania. Na podstawie badań naukowych i doświadczeń klinicznych powstają teorie, modele i protokoły postępowania. Zmienia i aktualizuje się filozofia bólu w dziedzinach zajmujących się jego problematyką. Dlaczego?

 

Ból to zjawisko wieloaspektowe. Wymusza zarówno interwencyjny, terapeutyczny jak i behawioralny, kognitywny tok postępowania. Aktywacja i ukierunkowanie procesów poznawczych i modyfikacje zachowań są najczęściej kluczowe dla uzyskania tak w miarę szybkich jak i trwałych efektów. Wiąże się z tym proces nauki i przestawienia umysłu na nowe, prozdrowotne i lecznicze dla danej osoby nawyki. Isotna jest jednak właściwa terapia uwzględniająca narząd ruchu jako pierwszy z czynników generowania bólu. Do tego celu mózna wykorzystać ćwiczenia, naukę ruchu, pozycje ułożeniowe (przeciwbólowe), czy terapię manualną (tzw. "hands on"). Ważne jest by pacjent szybko wrócił do pożądanych aktywności, szczególnie jeśli pracuje lub sprawuje opiekę nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną.

Dolegliwości bólowe kręgosłupa mogą pacjentaunieruchamiaćpozbawiać snuintensywnie stresowaćuzależniać od lekówwykluczać z aktywności

przygarbiona kobieta

PACJENT INTENSYWNIE LUB PRZEWLEKLE CIERPIĄCY Z POWODU BÓLU KRĘGOSŁUPA MA PRAWO DO SKUTECZNEGO LECZENIA I POWROTU DO ŻYCIA

tabletki

Problem nadużywania i uzależnienia od leków jest szeroko dyskutowany, gdyż stanowi duże wyzwanie dla środowisk zaangażowanych w leczenie bólu. W dużej mierze wiąże się on z niekonsekwencją i lekceważeniem zaleceń oraz brakiem szukania pomocy w zakresie profilaktyki. Częstym powodem zaniechania szukania pomocy u fizjoterapeuty jest u pacjenta brak wiedzy co do możliwości i skuteczności leczenia ruchem. W praktyce klinicznej problem dostępności leczenia jest jednak bardzo złożony. Dzieje się tak na skutek zbytnio częstego przepisywania leków przez lekarzy i braku wskazywania na bardziej zachowaczne metody leczenia. W fizjoterapii, oprócz zabiegów fizykalnych, istotne jest przedewszystkim szukanie rozwiązań ruchowych, gdyż właśnie ruch i postawa są kluczowymi aspektami leczenia bólu. Fizjoterapeuta posiada kompetencje do określania funkcjonalnych przyczyn przejawiania się bólu i kierowania pacjenta do konsultacji lekarskiej jeżeli uzna to za koniczenie. Niestety ścieżka postępowania jest zazwyczaj odwrotna o ile wogóle następuje, tak, że pacjent nie zgłasza się do fizjoterapeuty lub przyjmuje wielomiesięczną kolejkę po rehabilitację jako jedyną możliwą perspektywę.

 

Już po pierwszej konsultacji opartej o edukację zdrowotną i wdrożenie profilaktyki udaje się korzystniej ukierunkować pacjenta i zmniejszyć ból generowany przez nieświadome, możliwe do korekty zachowania. Terapia wymaga kolejnych wizyt, ale pacejnt może nauczyć się rekomedowanych mu ćwiczeń i mniej lub bardziej pozostawać pod nadzorem fizjoterapeuty, zależnie od potrzeb, możliwości i efektów.

Ludzie starsi doświadczają zmian zanikowych we wszystkich układach organizmu. Jedni zachowują fizjologiczne normy zdrowia adekwatne do wieku, inni polegają głównie na opiece. Oprócz braku siły, osłabionych mięśni i zmysłów, zaburzonych i spłyconych procesów poznawczych - ból jest ważnym czynnikiem utraty mobilności oraz pojawienia i pogłębienia się - niepełnosprawności. Obniżenie poziomu aktywności może mieć powolny przebieg, ale też opierać się na rezygnacji z ruchu, nabrania wygody i "zamrożeniu" aparatu stawowego. Ból zaczyna dominować w życiu seniora. Pojawia się on podczas ruchu, ale także w spoczynku. Ze względu na świadomość i dostęp do informaci w nowoczesnym świecie, to najczęściej rodzina popycha osobę starszę na tory rehabilitacji. Dzieje się tak również wtedy, gdy bliscy zauważą już brak chęci do podejmowania przez seniora aktywności a serie ostatnich prób mobilizacji nie zakończyły się zadowalającym sukcesem. Nowoczesna fizjoterapia posiada środki oddziaływań w takich przypadkach a dobór odpowiednio wykwalifikowanego fizjoterapeuty może przynieść pożądane efekty.

 

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

pon-nd do 20:00
+48 789 356 459

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.