• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

FIZJOTERAPIA W BÓLU

OSTRYM I PRZEWLEKŁYM

Dolegliwości bólowe o charakterze ostrym i przewlekłym dotyczyć mogą osób w każdym wieku. Pojawiają się niezależnie od typu budowy ciała, poziomu aktywności fizycznej a nawet bez związku (na pierwszy rzut oka) ze stylem życia. Do odczuć bólowych przyczynia się stres, trauma, wypadek, bądź charakter pracy. Czynniki nasilające aktywność nocyreceptorów mogą być intesywniejsze w nocy, z rana, podczas marszu, siedzenia, dźwigania siatki z zakupami, w trakcie prowadzenia samochodu czy noszenia dziecka. Ze wględu na postęp nauk medycznych zagadnienie bólu podejmowane jest od dekad w świecie badawczym jako na nowo aktualne. Na podstawie badań naukowych i doświadczeń klinicznych powstają teorie, modele i protokoły postępowania. Zmienia i aktualizuje się filozofia bólu w dziedzinach zajmujących się jego problematyką. Dlaczego?

 

Ból to zjawisko wieloaspektowe. Wymusza zarówno interwencyjny, terapeutyczny jak i behawioralny, kognitywny tok postępowania. Procesy poznawcze i modyfikacje zachowań są najczęściej kluczowe dla uzyskania tak w miarę szybkich jak i trwałych efektów. Wiąże się z tym proces nauki i przestawienia umysłu na nowe, prozdrowotne i lecznicze dla danej osoby nawyki. Dla wielu pacjentów bólowych jest kwestią praktyki poznawczej, co kryje się za ich problemem.

przygarbiona kobieta
tabletki

Problem nadużywania i uzależnienia od leków jest szeroko dyskutowany, gdyż stanowi duże wyzwanie dla środowisk zaangażowanych w leczenie medyczne. Z drugiej strony mamy do czynienia z niekonsekwencją i lekceważeniem zaleceń oraz brakiem szukania pomocy w zakresie profilaktyki tak pierwotnej jak i wtórnej. Z krytycznym traktowaniem farmakologii wiąże się świadomość uznania przyczynowego, ujętego opisowo charakteru dolegliwości, choćby po konsultacji psychologicznej czy psychiatrycznej. W praktyce leczniczej problem jest jednak bardzo złożony i wymaga nieraz skrupulatnego i przedłużającego się szukania środków zmniejszenia bólu. W fizjoterapii, oprócz zabiegów fizykalnych, istotne jest przedewszystkim szukanie rozwiązań ruchowych, gdyż właśnie ruch i postawa są kluczowymi aspektami wzorca bólu. Wzorzec ten należy określić poprzez metodę diagnostyczną i próby ruchu we wskazanych kierunkach.

 

Pacjenci nadają znaczenie procesom, które likwidują objawy i w tym celu korzystają z dostępnej opieki rehabilitacyjnej. Postępowanie jednak często oznacza pełen protokół leczniczy nastawiony na długofalową pomoc. Dobrany protokół opiera się na aktywnym, uważnym i konsekwentnym, kompleksowym udziale pacjenta uwzględniającym jego holistyczne potrzeby.

Ludzie starsi doświadczają już pewnego stopnia przyspieszonej inwolucji. Jedni zachowują fizjologiczne normy zdrowia adekwatne do wieku, inni polegają głównie na opiece. Oprócz braku siły, osłabionych mięśni i zmysłów, zaburzonych i wygaszonych procesów poznawczych, ból: jest ważnym czynnikiem utraty mobilności oraz pojawienia i pogłębienia się - niepełnosprawności. Proces obniżenia aktywności może mieć powolny przebieg i opierać się na rezygnacji z ruchu, nabrania wygody i rozregulowaniu aparatu stawowego. Ból (także spoczynkowy) zaczyna dominować w życiu seniora i nawet to nie jest czynnikiem sięgania po pomoc w zakresie dostosowanego treningu ruchowego. Ze względu na obycie technologiczne i informacyjne w nowoczesnym świecie, to najczęściej rodzina popycha osobę starszę na tory rehabilitacji. Dzieje się tak również wtedy, gdy bliscy zauważą już brak chęci do podejmowania przez seniora aktywności a serie ostatnich prób mobilizacji nie zakończyły się choćby małym sukcesem.

 

Nie mniej wśród osób cierpiących bólowo można uzyskać pewien stopień intensywności postępowania rehabilitacyjnego. Jeżeli celem jest zmniejszenie bólu, to przy niskim stopniu aktywności własnej i widocznych skutkach hipokinezji – nadal rehabilitacja ma do dyspozycji środki oddziaływania.

 

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

starsza kobieta

pon-nd do 20:00
+48 789 356 459

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.