• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

WCZESNA

REHABILITACJA PO UDARZE

Porażenie połowy ciała spowodowane udarem mózgu stanowi poważny problem dla osoby dotkniętej chorobą i niemałe wyzwanie dla rodziny i opiekunów. Wokół pacjenta zaczyna funkcjonować interdyscyplinarny zespół terapeutyczny w który włączone jest najbliższe otoczenie jakie ma przy sobie chory. Obraz kliniczny różni się w indywidualnych przypadkach, choć można wykazać cechy wspólne. Pewne zespoły chorobowe powiązane z udarem i jemu towarzyszące, opisane i usystematyzowane w świecie nauk medycznych, u jednych pacjentów wystąpią w pełni, u innych mniej lub wcale. Bedą się różnić stopniem nasilenia, postacią oraz rokowaniem. Inne będzie też podłoże fizyczne możliwej do uzyskania poprawy. Różne będą możliwości personalnego wsparcia. Za każdym razem środowisko i historia życia osobniczego będą miały swoją własną, determinującą przebieg dalszych zdarzeń charakterystykę. Pacjent i jego rodzina będą szukać pomocy w postępowaniu poprawiającym komfort życia (opieka) a usprawnianie w codziennych czynnościach oraz odzyskanie zakresu kompetencji ruchowych, będzie dla nich stanowiło fundament wsparcia (rehabilitacja).

 

Na swojej drodze będą musieli zmierzyć się z lękiem o przyszłość i powodzenie swoje oraz rodziny (w tym przede wszystkim osoby chorej). Z dnia na dzień zorganizować będą musieli opiekę, nauczyć się technik i zasad postępowania, a także przestawić życie osobiste, zawodowe i gospodarcze na nowe tory. Początkowo każdy kolejny dzień będzie sprawdzianem i wyzwaniem.

 

Jak sprawa wygląda od strony osoby chorej? Będzie musiała zaufać, że wsparcie, pomoc i opieka, które otrzymuje – jest dla niej odpowiednia, kompleksowa i że prowadzi do celu. Sama będzie próbować nadać sprawom biegu, dostosowywać się albo wyłamywać i rezygnować. Udar mózgu dotyka najgłębszej istoty człowieka i odbiera mu kontrolę nad tokiem zdarzeń; zabiera siły, pociąga za sobą depresję i zaburza utrwaloną do tej pory orientację. Nie przekreśla natomiast szansy do poprawy i nadziei, która pozwala osiągać postępy, wrócić do społeczeństwa i dalej cieszyć się życiem na dotychczasowych, bądź nowych zasadach.

Dyplom szkolenia - Wczesna rehabilitacja po udarze - Krzysztof Brzeziński, Fizjoterapeuta, Gdynia,
Oznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

udarów ma charakter niedokrwienny

udarów ma charakter krwotoczny

Postępowanie terapeutyczne zależy od zajętego obszaru i rozmiaru uszkodzenia, a także od chorób współistniejących. Priorytetem leczenia jest mobilność, zdolność bo bezpiecznego i ergonomicznego poruszania się, zręczność oraz wydolność fizyczna. Nauka funkcjonowania w środowisku domowym na nowo wymaga współpracy z opiekunami rodzinnymi.

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

0
średnia ilość dni pobytu w szpitalu z powodu chorób naczyń mózgowych (ICD-10: I60–I69); 2003-2014, Polska; Raport Instytutu Ochrony Zdrowia, 2016

osób po przebytym udarze mózgu zgłasza spadek poziomu satysfakcji życiowej w porównaniu z okresem przed zachorowaniem

Szczególnie co do aktywności w czasie wolnym oraz życia seksualnego.

osób niepełnosprawnych ma problem z układem krążenia47%
osób niepełnosprawnych ma problem z narządem ruchu59%
osób po udarze ma ograniczoną sprawność ruchową na skutek niedowładu50%

pon-nd do 20:00
+48 789 356 459

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.