• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

WCZESNA

REHABILITACJA PO UDARZE

Niepełnosprawność spowodowana udarem mózgu stanowi poważny problem dla osoby dotkniętej chorobą oraz niemałe wyzwanie dla rodziny i opiekunów. Wokół pacjenta zaczyna funkcjonować interdyscyplinarny zespół terapeutyczny złożony ze specjalistów i najbliższego otoczenia.

 

Obraz kliniczny choroby różni się w każdym indywidualnym przypadku - poszczególne zespoły chorobowe powiązane z udarem u jednych pacjentów wystąpują w pełni, u innych mniej lub wcale. Stopień nasilenia, postać oraz rokowanie różnią się z powodu przebiegu samego procesu chorobowego w fazie ostrej oraz fizycznej podstawy możliwej do uzyskania poprawy.

 

Możliwe, że wystąpi poudarowa demencja, afazja i że kontakt oraz współpraca z chorym będą bardzo utrudnione. Wiele osób zada sobie pytanie - czy powrót z tego jest możliwy? Częstym zjawiskiem jest strach i poczucie zwątpienia tak u chorego jak i opiekunów. Środowisko i historia życia pacjenta determinują przebieg dalszych zdarzeń. Zadaniem rehabilitacji jest maksymalne wsparcie w procesie adpatacji, mającej miejsce opieki i umożliwienie powrotu jak największego poziomu sprawności.

 

Udar mózgu dotyka najgłębszej istoty biologicznej człowieka i odbiera mu kontrolę nad życiem codziennym, weryfikuje plany, uzależnia od otoczenia. Zabiera siły, pociąga za sobą depresję i zaburza utrwaloną do tej pory orientację. Nie przekreśla natomiast szansy na poprawę i nie zabiera nadziei, która pozwala osiągać postępy, wrócić do społeczeństwa i dalej cieszyć się życiem na dotychczasowych, bądź nowych zasadach.

 

Rehabilitacja po udarze to proces długofalowy i niosący ze sobą szereg ukierunkowań na poszczególnych etapach. Na każdym z poziomów usprawniania dobra komunikacja w zespole pozwala pacjentowi na wykorzystanie aktualnie posiadanego potencjału.

Dyplom szkolenia - Wczesna rehabilitacja po udarze - Krzysztof Brzeziński, Fizjoterapeuta, Gdynia,

PO UDARZE KAŻDA CZYNNOŚĆ PODCZAS REALIZACJI NIESIE ZE SOBĄ ASPEKT TERAPEUTYCZNY. DLATEGO KAŻDA OSOBA W OTOCZENIU STAJE SIĘ TERAPEUTĄ

Oznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

udarów ma charakter niedokrwienny

udarów ma charakter krwotoczny

Postępowanie terapeutyczne zależy od zajętego obszaru i rozmiaru uszkodzenia, a także od chorób współistniejących. Priorytetem leczenia jest mobilność, zdolność bo bezpiecznego i ergonomicznego poruszania się, funkcjonalność oraz wydolność fizyczna. Nauka funkcjonowania na nowo w środowisku domowym wymaga współpracy z opiekunami rodzinnymi.

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

0
średnia ilość dni pobytu w szpitalu z powodu chorób naczyń mózgowych (ICD-10: I60–I69); 2003-2014, Polska; Raport Instytutu Ochrony Zdrowia, 2016

osób po przebytym udarze mózgu zgłasza spadek poziomu satysfakcji życiowej w porównaniu z okresem przed zachorowaniem

Szczególnie co do aktywności w czasie wolnym oraz życia seksualnego.

osób niepełnosprawnych ma problem z układem krążenia47%
osób niepełnosprawnych ma problem z narządem ruchu59%
osób po udarze ma ograniczoną sprawność ruchową na skutek niedowładu50%

pon-nd do 20:00
+48 789 356 459

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.