• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

REHABILITACJA DOMOWA

WE WŁASNYM ZAKRESIE

RODZINA
WSPOMAGA USPRAWNIANIE

Od rodziny zależy najwięcej - jest blisko, zna osobę chorą, ma swoje tradycje i sposób komunikacji. Idąc za potrzebą wprowadza do swojego otoczenia osobę zawodowo udzielającą odpowiednią pomoc. Ta zajmuje miejsce w hierarchii grupy zebranej wokół chorego seniora. Zanim zacznie wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności, dokładnie poznaje środowisko w którym ma pracować. To środowisko to dom i rodzina, a także inni specjaliści medyczmi. Wszyscy są zgodni - choremu trzeba pomóc. To co najbardziej wartościowe w takim momencie w rodzinie - to możliwość niesienia bezpośredniej pomocy. Może się ona nauczyć rehabilitacji w podstawowym, ale dość kluczowym zakresie. Chodzi o zasady postępowania, dokładne przestrzeganie zaleceń, motywowanie, zauważanie sukcesów i świadczenie opieki zgodnej z programem leczenia i rehabilitacji. Poniżej znajdują się kluczowe aspekty rehabilitacyjne wybranych zagadnień klinicznych. Ich znajomość pomaga rodzinom w dążeniu do celu wspólnie z fizjoterapeutą prowadzącym zabiegi. Zaleca się stosowanie jedynie takich rozwiązań, które na miejscu wskaże fizjoterapeuta.

NEUROLOGIA

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.