• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

REHABILITACJA W OPIECE

DŁUGOTERMINOWEJ

Opiekę długoterminową można schrakteryzować jako cykliczną, okresową interwencję w przebiegu pewnych chorób, które określa się jako przewlekłe. Schorzenia te cechują się tym, że przy braku aktywności fizycznej będą stopniowo i w coraz szyszym tempie pogłębiać się. Przy niedostatecznej rezerwie zdrowotnej przekroczone zostaną pewne progi, skokowo pogarszając ogólne rokowania.

 

Specyfika fizjoterapii uwzględniać musi tu nie tylko interwał działania, lecz także prognostyczne planowanie terapii. Jest to pewnego rodzaju czujność wobec całej ścieżki zdrowotnej.

 

Najczęstsze choroby których dotyczy opieka długoterminowa, to: cukrzyca, nadciśnienie, nowotwory, POChP, choroby serca i neurologiczne, przewlekle postępujące (z okresami remisji), a także inne, pozostawiające trwałe skutki, przy zdolności do poprawy, czy zachowania jakości życia (np. udar mózgu, endoproteza biodra).

 

Obłożny charakter schorzenia to obszar bardzo skupionych na utrzymaniu kondycji działań. Mają one na celu okresową kontrolę stanu zdrowia poprzez zapewnienie codziennej dawki ruchu. Zadaniem jest wspomaganie pacjenta pod kątem możliwej, choćby częściowej samodzielności. To także okazja do ułatwienia pracy opiekunom i nauka nabywania przez nich umiejętności współpracy z podopiecznym, najczęściej członkiem rodziny.

 

Odpowiedzialność za jakość życia różnie rozkłada się między chorym i rodziną. Różne też są role terapeutów i zawodowych opiekunków w procesie dbałości, pielęgnacji i poprawy zdolności fizycznych oraz samopoczucia. Opieka długoterminowa może być równorzędna z opieką paliatywną, hospicyjną czy onkologiczną. W tych obszarach również ważne są postępy i utrzymanie zdrowia na poziomie funkcjonalnym, umożliwiającym realizację podstwowych czynności życiowych dnia codziennego.

ławka w parku

osób starszych w Wielkiej Brytanii przenosi się do domu opieki, gdyż nie potrafią poradzić sobie z przyjmowaniem leków.

Należy lepiej zrozumieć problemy z którymi seniorzy mierzą się podczas życia codziennego w społeczności.
Opanowanie podawania leków lub samodzielnego przyjmowania ich przez seniora może uchronić go przed upadkami i instytucjonalizacją
ludności Polski za dekadę będą stanowiły osoby starsze24%
osób >65 r.ż jest średnio hospitalizowanych więcej niż raz w ciągu roku (MZ, 2009)72%
wszystkich hospitalizacji stanowiły te dotyczące osób starszych (czyli 2,3 miliona) (MZ, 2009)28%

UTRZYMANIE RUCHU

Pewne grupy schorzeń będą miały wpływ na przemieszczanie się, czy to samodzielne, czy z pomocą opiekunów, czy przy użyciu sprzętu ortopedycznego; odmienną taktykę i strategię działania przyjmuje się ze względu na obłożny charakter choroby. Wtedy uskutecznia się działanie przeciwodleżynowe, przeciwzakrzepowe, zapobiegające zapaleniu płuc, przykurczom mięśniowym, itp. 

kubek kawy i książka

Fizjoterapia stawia sobie za zadanie takie kształtowanie układów fizjologicznych, by rutynowa aktywność była zachowana na dotychczasowym, bądź nawet wyższym poziomie. Dbałość o komfort i możliwość prowadzenia wartościowego trybu życia, to przede wszystkim spowolnienie progresu i nasilenia objawów głównego rozpoznania, a także poprawa kluczowej – wydolności fizycznej opartej o tolerancję wysiłkową tlenową. Jej wyższe wartości pozwalają mięśniom na tzw. pracę wytrzymałościową. Tam gdzie wysiłek będzie intesywniejszy, krótszy, ale koniczeczny (jak np. wchodzenie po schodach), należy osiągać treningowo odpowiedni, wyższy pułap tlenowy.

U chorych leżących u podstaw znajduje się zachowanie zakresu ruchu w stawach i siły mieśniowej. Jest to istotne przy obracaniu się na boki czy minimalnej choćby zmianie pozycji. Poprawia to komfort, jak również przekłada się na ilość "wezwań" w ciągu dnia i nocy, mających na celu pomoc w tym względzie. Ponadto prawidłowe oddychanie, jak tylko możliwe w pozycji leżącej, obniża stres, ból, utrzymuje mózg w lepszej kondycji i pozwala wydłużyć okres niezależności funkcjolanej w procesie wymiany gazowej.

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

Podcasty o opiece nad starszymi osobami niepełnosprawnymi

pon-nd do 20:00
+48 789 356 459

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.