• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

W POSZUKIWANIU WZORCA OPIEKI NAD SOBĄ I INNYMI

BLOG

Blog

kobieta leży w szpitalnym łóżku

Powrót do domu ze szpitala to kwestia transportu medycznego do miejsca zamieszkania i rozpoczęcie procesu adaptacji już od pierwszych chwil. Kto i co powinno czekać na pacjenta w miejscu w którym będzie przebywał? Czy powinno się jakoś szczególnie przygotować? Czy jest teraz priorytetem jedynie zamówienie usług medycznych do domu i dotychczasowe dbanie o gospodarstwo domowe? Jak zmienia się relacja chorego z rodziną?

Zespół interdyscyplinarny podczas obowiązków

Odpowiedzialność zawodowa opiekunów na oddziale szpitalnym wiąże się z zapewnieniem pacjentowi opieki w obszarze zaspokajania podstawowych potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych. Sposób w jaki wykonują swoje czynności ma znaczenie dla przyszłego poziomu aktywizowania się chorego, wytworzenia własnego obrazu choroby a także wyćwiczenia zdolności do współpracy z opiekunami jakich jeszcze przyjdzie mu spotkać. Wsparcia wymagają też rodziny. Proszą o podstawowe informacje w zakresie opieki, higieny i pielęgnacji. Czy opiekun powinien być nastawiony tylko zadaniowo i nie wypalać się, czy może jednak poczuwa się on do pełniejszego udziału w zespole interdyscyplinarnym?

medyczne zdarzenia niepożądane

Po powrocie osoby chorej do domu chcemy być pewni, że wszystko będzie przebiegać w najlepszym porządku. Być może poczyniliśmy pierwsze przygotowania i jesteśmy zaopatrzeni w niezbędny sprzęt i przybory. Jednak to nasza kondycja fizyczna i psychiczna zadecyduje o dalszym powodzeniu. Kontakt z bliskim doświadczającym choroby przebiega inaczej niż to sobie byliśmy w stanie wyobrazić. Rodzi się niepewność co do objawów i trudności jakich doświadcza pacjent. Nie jesteśmy pewni czy nasze interwencje i pomoc są wystarczające. Boimy się błędu. Musimy na poważnie brać zdarzenia niepożądane. Jesteśmy od teraz częścią systemu opieki jaki utworzył się wokół pilnej potrzeby powrotu do zdrowia i stabilności naszego członka rodziny.

Neuropatia cukrzycowa (obwodowa) to najczęstsze powikłanie cukrzycy, mające przyczynę w oddziaływaniu krążącego, niespożytego przez komórki nadmiaru cukrów w organizmie (hiperglikemia) na aksony. Z jednej strony powoduje ból (neuropatyczny) a z drugiej zaburza czucie, głównie na częściach dystalnych kończyn. Z reguły przyjmuje postać symetryczną (po obydwu stronach ciała). Zaburza nie tylko czucie powierzchowne (bólu receptorowego, dotyku, ucisku, itp.) ale i głębokiego. W początkowym okresie może być niezauważalne a w późniejszym – niedoceniane. Pacjent zwraca uwagę na aspekty życia codziennego, na które neuropatia ma wpływ, podejmując zachowania i stosując środki lecznicze, pielęgnacyjne, higieniczne oraz z zasady w przebiegu cukrzycy – dietetyczne. Jednak nie szacuje i nie docenia ryzyka upadku, jakie z czasem pojawia się wraz z zaawansowaniem neuropatii. Przyjrzyjmy się błędom w samoopiece osoby chorej i spróbujmy wyciągnąć praktyczne wnioski.

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.