Polityka prywatności SOFTMANUAL Krzysztof Brzeziński (opiekarehabilitacyjna.pl)

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, do wiadomości osób dobrowolnie podających takie dane za pośrednictwem internetu w celu podjęcia czynności nawiązania kontatku przez SOFTMANUAL Krzysztof Brzeziński, świadczącego usługi rehabilitacyjne i opiekuńcze, oraz w ramach korzystania z zasobów strony (pliki cookies), podaje się następujące informacje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SOFTMANUAL Krzysztof Brzeziński z siedzibą w Gdyni, 81-589 przy ul. Sojowa 33 / 43, NIP 58 715 830 94.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w systemie informatycznym związanym z witryną www.opiekarehabilitacyjna.pl na podstawie podanych przepisów: B) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowychD) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaF) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 3. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu nawiązanie kontaktu w kierunku udzielenia porady podczas konsultacji i/lub podjęcia realizacji oferowanych usług, pod wskazanym przez osobę podającą dane adresem, według przepisów jakim te usługi podlegają, w tym:B) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 4. Po podaniu danych osobowych poprzez udostępnione na stronie www.opiekarehabilitacyjna.pl narzędzia kontaktowe – odpowiedź nastąpi wyłącznie ze strony osoby posiadającej prawo do administrowania danych.
 5. Wymiana informacji odbywa się wyłącznie poprzez środki i na podstawie identyfikacji tych środków zawartej na stronie www.opiekarehabilitacyjna.pl (tzn. formularz, adres e-mail, numer telefonu komórkowego).
 6. Wprowadzany, czy podawany opis sytuacji (treść) zawarty w formie mailowej, poprzez formularz, telefonicznie lub łącznie w podanych tu formach – nie powinien zawierać wrażliwych danych osobowych w kontekście opisywanej sytuacji, innych niż ogólne okoliczności zdarzenia – tzn. nie należy w szczególności podawać łącznie: a) danych medycznych, mogących w pełni powiązać okoliczności z b) daną osobą fizyczną (odbiorcą świadczenia) na podstawie jej identyfikacji podczas etapu wstępnego kontaktu (np. nr PESEL, kopie dokumentacji medycznej i prawnej).
 7. Wszelkie uzupełnienie danych w podaniu ich pod kątem realizacji konsultacji i/lub realizacji oferowanych usług, odbywa się pod adresem wskazanym przez osobę podającą dane, związanym ściśle z miejscem świadczenia konsultacji i/lub usług, zgodnie z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej (i ich wzorem), oraz za zgodą osoby docelowo związanej z udzielanym świadczeniem (lub osoby prawnie upoważnionej do wyrażenia takiej zgody).
 8. Podanie adresu odbywa się wyłącznie na wyraźną prośbę SOFTMANUAL Krzysztof Brzeziński.
 9. Podane dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu w wyżej wymienionych celach, będą przechowywane do momentu skutecznego nawiązania kontaktu i wystąpienia okoliczności realizacji konsultacji lub jednej z oferowanych usług pod wskazanym adresem albo odmówienia dalszej chęci do ich realizacji w tym brak wymaganego odzewu ze strony osoby zainteresowanej w ciągu 14 dni kalendarzowych, po czym dane te zostaną usunięte z systemu informatycznego w ciągu 7 dni roboczych.
 10. W przypadku nawiązania i utrzymywania korespondencji mailowej, tzn. otrzymania zapytania ze strony osoby podającej dane i udzielenia na nie odpowiedzi w formie mailowej, usunięcie zgromadzonych danych z systemu informatycznego nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych, jeżeli osoba podająca dane nie podnosi w tym czasie dalszego zapytania drogą mailową lub w ciągu 7 dni roboczych jeżeli osoba poinformowała o wyczerpaniu i zakończeniu takiej korespondencji (czyli komunikuje, że wypełniono lub wyczerpano odpowiedź).
 11. W razie korzystania z newslettera, podane w tym celu dane będą przechowywane i przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie a następnie usunięte w terminie 7 dni roboczych z systemu informatycznego.
 12. Podanie danych jest dobrowolne i ma na celu jedynie nawiązanie kontaktu z osobą podającą dane i ukierunkowanie pod kątem realizacji jednej z usług (w tym konsultacji) lub rozpoczącie i utrzymanie usługi newslettera.
 13. Administrator Twoich danych, zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich natychmiastowego usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 14. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 15. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 16. Operator serwisu (Agencja Reklamowa TEYA Justyna Michallek, ul. Kossaka 4/10, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 7451581741) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 17. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; - przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; - możliwości logowania do serwisu; - utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 18. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 19. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 20. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 21. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 22. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 23. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
 24. A) Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
 25. E) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 26. C) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 27. A) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE