• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

DOBÓR SPRZĘTU

ORTOPEDYCZNEGO

Na rynku dostępne są różnorakie sprzęty ortopedyczne służące podtrzymaniu zdolności do egzystencji na danym poziomie sprawności. Odpowiedni dobór urządzenia i przedmiotu pomocu stanowi jedną z kompetencji jakie mają do dyspozycji fizjoterapeuci. Zgodnie z aktualnymi przepisami, fizjoterapeuta ma prawo zlecać wyroby ortopedyczne i środki pomocnicze refundowane przez NFZ.

 

Fizjoterapeuta zajmuje się przede wszystkim narządem ruchu, co czyni go wysoce kompetentnym w określaniu, który sprzęt będzie właściwy dla danej osoby, zgodnie z tym co jest w stanie wykazać w badaniu funkcjonalnym, podczas obserwacji i po wykonaniu odpowiednich pomiarów.

 

Kupowanie sprzętu "na oko" lub na domysł, może okazać się nietrafionym pomysłem. Zależnie od rodzaju choroby i jej postępującego charakteru, różne są oceny, co do właściwego posługiwania się określonym sprzętem ortopedycznym.

kobieta na wózku inwalidzkim
starsze małżeństwo na ławce

Od osób leżących, po chodzące, starzejące się, o różnym poziomie siły, funkcji zmysłów, koordynacji ruchowej, po amputacjach, z demencją czy problemami z wydolnością i sprawnością oddechową, oraz chorobami układu krążenia – dobór sprzętu musi być poparty odpowiednią oceną funkcjonalno-wydolnościową.

 

Osoby niepełnosprawne przyzywczajają się do sprzętu z którego korzystają. Zaopatrzenie ortopedyczne powinno uwzględniać na wstępnie prognozy rehabilitacyjne, tak by pomóc osobie możliwie najszybciej. Utrata mobilności może mieć związek z doborem (lub jego brakiem) nieodpowiedniego do schorzenia sprzętu.

 

Środkami obiektywizacji pomiarowej stosowanymi przez fizjoterapeutę są odnośniki: antropomoetryczne, kinematyczne, kinetyczne, fizjologiczne, szeroko zakrojone testy funkcjonalne, ocena psychologiczna, algorytmy pomiarowe pod konkretne sprzęty (szczególnie kołowe i transportowe oraz dla osób leżących), doświadczenie rehabilitacyjno-opiekuńcze, rozmowa z opiekunami i realia mieszkaniowo-komunikacyjne.

Korzystanie ze sprzętu i środków ortopedycznych powinno być tylko wstępem do właściwej rehabilitacji. Zagrożeniami kótre należy brać po uwagę są, dla osób leżących: odleżyny, zapalenie płuc, dolegliwości bólowe i przykurcze mięśniowe, znaczne osłabienie siły mięśniowej, pogorszenie parametrów krążeniowych, pogłębienie depresji i zależności od opiekunów (więcej o tym w poradniku opieki); dla osób poruszających się na wózku: uzależnienie od opiekunów i ograniczenie przestrzeni życiowej do ram własnego mieszkania, odleżyny, ból, zmniejszenie możliwości do samoopieki, pogorszenie funkcji rąk, dolegliwości ortopedyczne, pulmonologiczne i krążeniowe, oraz zmiany postawy i osłabienie odruchów (np. utrzymania równowagi); dla chorych chodzących: względne pogorszenie jakości chodu, ryzyko upadku, pogłębienie deficytów neurologicznych, zaburzenia postawy i bóle stawowe, oraz obniżenie siły mięśniowej.

 

Czynna rehabilitacja ma na celu umożliwienie jak najdłuższych możliwości korzystania aktywnie z narządu ruchu lub takie funkcjonowanie z użyciem sprzętu, które z powodzeniem można określić jako spełniające choćby podstawowe założenia tego co nazywamy jakością życia. Dlatego wdraża się ewaluację pod kątem sprzętu ortopedycznego właściwego dla danej osoby i jej schorzenia, oraz uskutecznia program ćwiczeń ruchowych mających podnieść zdolność do korzystania ze sprzętu i samodzielnej lub jak najbardziej wartościowej – egzystencji.

 

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

sportowiec na wózku

pon-nd do 20:00
+48 789 356 459

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.