• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

DOBÓR SPRZĘTU

ORTOPEDYCZNEGO

Fizjoterapeuta zajmuje się przede wszystkim narządem ruchu. Jest zdolny do określania, który sprzęt będzie właściwy dla danej osoby względem wybranej aktywności lub trybu życia. Do tego celu służy przeprowadzanie szeroko zakrojonego wywiadu, badanie pacjenta pod kątem funkcjonalnym, stosowanie wnikliwej obserwacji i wykonanie odpowiednich pomiarów ciała. Konieczna jest pomoc w ustalaniu priorytetów w funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnością, tak by użycie sprzętu oraz nauka jego obsługi w praktyce były w pełni wykorzystane i bezpiecznie.

 

Środkami obiektywizacji pomiarowej stosowanymi przez fizjoterapeutę są odnośniki: antropometryczne, kinematyczne, kinetyczne, fizjologiczne, szeroko zakrojone testy funkcjonalne, ocena psychologiczna, algorytmy pomiarowe pod konkretne sprzęty (szczególnie kołowe i transportowe oraz dla osób leżących), doświadczenie rehabilitacyjno-opiekuńcze, rozmowa z opiekunami i realia mieszkaniowo-komunikacyjne. Unika się kupowania sprzętu "na oko", tak by zapewnić optymalną funkcjonalność dla osoby korzystającej ze sprzętu.

kobieta na wózku inwalidzkim

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY POWINIEN SPEŁNIAĆ RÓWNIEŻ POTRZEBY OPIEKUNÓW BY WYKORZYSTAĆ ICH OPIEKUŃCZY I REHABILITACYJNY POTENCJAŁ

sportowiec na wózku

Zarówno u osób leżących, chodzących, starzejących się, o różnym poziomie siły, funkcji zmysłów, koordynacji ruchowej, po amputacjach, z demencją czy problemami z wydolnością i sprawnością oddechową oraz chorobami układu krążenia – dobór sprzętu musi być poparty odpowiednią oceną funkcjonalną.

 

Osoby niepełnosprawne przyzywczajają się do sprzętu z którego korzystają. Zaopatrzenie ortopedyczne powinno uwzględniać na wstępnie prognozy rehabilitacyjne, tak by pomóc osobie możliwie długofalowo. Utrata mobilności może mieć związek z przedłużającym się wykorzystaniem nawet początkowo odpowiedniego do schorzenia sprzętu. Dlatego rehabilitacja w dalszym ciągu jest tematem aktualnym w życiu osoby z niepełnosprawnością.

 

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

pon-nd do 20:00
+48 789 356 459

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.