• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 19:00

KSZTAŁCENIE, DZIAŁALNOŚĆ, ETYKA PRACY

O MNIE

o_mnie_krzysztof.png

FULL-BIO
KRZYSZTOF BRZEZIŃSKI

 

Pochodzę z Półwyspu Helskiego. Obecnie mieszkam w Gdyni, skąd prowadzę działalność gospodarczą w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji, ukierunkowanej opieki po hospitalizacji, masażu i warsztatów dla opiekunów rodzinnych oraz osób starszych. Moją specjalizacją są: geriatria, opieka długoterminowa, opieka poszpitalna, choroby otępienne i dziedziny pokrewne.

Prowadzę zarejestrowaną praktykę zawodową wyłącznie w miejscu wezwania, czyli w domu pacjenta (fizjoterapia). Uzyskałem fakultet z: opieki rehabilitacyjnej wobec osób niepełnosprawnych i wymagających specjalistycznego wsparcia. Obecnie studiuję fizjoterapię na poziomie magisterskim.

W mojej karierze zawodowej znalazły się placówki instytucjonalne wszelkiego typu (w tym w Wielkiej Brytanii) oraz w znaczącej mierze – środowiska domowe pacjentów. Uczestniczyłem w szeregu kursów, szkoleń i warsztatów pogłębiających możliwość współpracowania z pacjentem na wielu poziomach zdrowia i choroby.

Moim dążeniem jest stworzenie platformy wsparcia, opieki i rehabilitacji w oparciu o kamienie węgielne założeń Polskiej Szkoły Rehabilitacji. Rosnące potrzeby starzejącego się społeczeństwa doprowadziły mnie do uznania wartości opieki geriatrycznej i postawiły przed możliwością świadomego wyboru dążenia do wąskiej specjalizacji w tym zakresie.

Kluczowym dla mnie wymiarem opieki rehabilitacyjnej jest współpraca z rodziną osoby chorej, starszej, niesamodzielnej - odnajduję w tym swoje powołanie. Czerpię wiedzę z dotychczasowego doświadczenia klinicznego, szeroko uwzględniając choroby otępienne i procesy starzenia się. Pracuję w oparciu o dowody naukowe dotyczące określonych postępowań, modeli i metod. Posiadając wyszktałcenie formalne w dziedzinie psychologii - uwzględniam stan psychiczny osoby chorej i trudne położenie rodziny. Staram się uczynić okazywaną przeze mnie pomoc jak najbardziej skuteczną, użyteczną i życiową.

Praktyka od 2012 roku

Doświadczenie kliniczne


Umiejętności zdobyte w Wielkiej Brytanii

Szeroki zakres kompetencji


Przygotowanie psychologiczne


Ukierunkowany profil zawodowy

0
lat kształcenia
0
godzin pracy z pacjentami
0
dobrze poznanych typów placówek

TIMELINE

ŚCIEŻKA ZAWODOWA

 

2008 - 2009

Centrum Nauki i Bizensu "ŻAK" w Gdyni / Specjalność – Psychologia z Socjologią

 

2010 - 2012

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku / Technik Masażysta

 

2012 - 2013

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku / Opiekun Medyczny

 

2013 - 2017

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego / Fizjoterapia

 

2012 - 2017

Agencje Opiekuńcze / Opiekun Specjalistyczny

 

2014 - 2015

Specjalistyczny Dom Opieki, Anglia / Starszy Opiekun Medyczny (Senior HCA)

 

2015 - 2016

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku / Opiekun Medyczny

 

2017 - dziś

SOFTMANUAL - Fizjoterapeuta​

POTRZEBUJESZ POMOCY? UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Postaramy się wspólnie zdefiniować problem w bieżącej sytuacji i znaleźć rozwiązanie

DLACZEGO OPIEKA REHABILITACYJNA

Znam problem od podstaw
Dzięki pracy w placówkach instytucjonalnych i domach pacjentów jestem świadomy wagi i roli pełnionej przez opiekuna (także z rodziny) - doceniam miejsce rehabilitacji jako nieodłącznej części leczenia na każdym etapie postępowania

Moje certyfikaty i dyplomy

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.