• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 19:00

REHABILITACJA

POSZPITALNA

Współczesne metody leczenia szpitalnego umożliwiają skuteczniejsze i szybsze uzyskiwanie efektów w aspektach ratowania życia, zapobiegania powikłaniom zdrowotnym, czy poprawy późniejszej jakości życia. Najczęstszym wskazaniem po hospitalizacji i powrocie do domu jest czynna rehabilitacja. Umożliwia ona powracanie do poprzedniego poziomu aktywności, lub nawet lepszego funkcjonowania, zależnie od trybu przyjęcia na oddział i uzyskanej tam pomocy medycznej.

 

Wczesna rehabilitacja na sali chorych - przyłóżkowo lub w pracowni fizjoterapeutycznej - jeszcze w trakcie pobytu na oddziale, ma za zadanie zmobilizować pacjetna i zapobiegać skutkom bezruchu. Adaptacja ma miejsce pod ścisłym nadzorem i adresuje podstawowe, ale kluczowe parametry zdrowia, wydolności i przemieszczania się.

 

Dążenie, by osoba hospitalizowana dalej mogła w pełni cieszyć się życiem rodzinnym i codziennym funkcjonowaniem, zakłada konieczność ciągłości opieki rehabilitacyjnej. Po wypisie terapia powinna być kontynuowana i w założeniu osiągać postawione cele.

Image
Image

Postępowanie może być następnie długoterminowe o okresowym charakterze podtrzymywania uzyskanej sprawności. Bazuje się na sprawności osiągniętej lub podtrzymanej w pierwszej kolejności po powrocie do domu. Fizjoterapia może też mieć za zadanie opóźnić przewidywane pogarszanie się stanu zdrowia.

 

Niezależnie od wieku ruch jest podstawowym środkiem egzystencji. Jego natężenie, poprawność i intensywność rzutuje na dalsze możliwości życiowe - adekwatne do wieku, pełnionych ról i poziomu zaangażowania w istotne dla chorego sprawy rodzinne, zawodowe i społeczne.

 

Wcześniej sprawy rytunowe, niestanowiące problemu dla zaradności pacjenta, teraz mogą stanowić ryzyko zdarzeń niepożądanych. Uzależnienie od pomocy innych osób, nieraz na stałe i to na znacznym poziomie, nie odbiera choremu zdolności do uzyskania jakichkolwiek efektów w fizjoterapii. Jednym z niekorzystnych stanów jest hipokinezja, czyli bezczynność ruchowa.

Najwięcej pracy w powracaniu do sprawności wykonuje osoba najbardziej jej potrzebująca – pacjent. Dzieje się tak przy zachowaniu pewnego stopnia orietnacji i zdolności do ruchu. Osoby całkowicie zależne z kolei, polegają w zdecydowanej mierze na pracy wykonanej za nich (dla nich) przez fizjoterapeutę. Metody pracy fizjoterapeutycznej zostają dostosowane do realnych możliwości uczestnictwa przez chorego w procesie wysiłku fizycznego, ukierunkowanego na cel główny i jego poszczególne, przygotowujące etapy.

 

Opieka długoterminowa zakłada takie wspomaganie w przebiegu rozpoznania klinicznego, by utrzymać posiadane zdolności motoryczne, funkcje fizjologiczne, na bieżąco przeciwdziałać powikłaniom lub poprawiać okresowo cechy zdrowotne. Dokładne postępowanie udaje się określić poprzez stałą współpracę.

 

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

Image

ADRES

Gdynia

KONTAKT

pon-nd do 20:00
+48 789 356 459

E-MAIL

krzysztof@
opiekarehabilitacyjna.pl

GODZINY PRACY

pon-pt 8:00-19:00

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.