• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

TERAPIA ZAWROTÓW GŁOWY

I LĘKU PRZED CHODZENIEM

Vertigo: utrata równowagi na skutek zaburzeń ośrodkowych (ucho wewnętrzne) znacząco utrudnia wykonywanie codziennych czynności i obowiązków, tak osobom w średnim jak i starszym wieku. Oprócz bardzo nieprzyjemnych dolegliwości i odczuć, stwarza również poważne ryzyko doznania urazu. Leczenie zachowawczne polega na stopniowym zmniejszaniu wrażliwości i pobudliwości układu kanałów półkolistych zawierających otolity i ściśle związane jest z przyjmowaną pozycją głowy jak i zmianą tej pozycji.

 

Przystosowanie się do zawrotów i utraty równowagi ma charakter utrwalający się a jego podłożem jest podejście do unikania sytuacji prowokujących objawy. Poza zakresem zmniejszającego się komfortu pozostaje obszar niewykorzystanej rzeczywistości, co może wiązać się z istotnym ograniczeniem funkcjonowania. Przy leczeniu zasadniczym (lekarskim) drugim filarem postępowania jest trening ruchowy, czynny, jak i pasywny z wykorzystaniem odpowiednich technik manualnych połączonych ze zmianą pozycji. Kolejne składowe terapeutyczne obejmują narząd wzroku, orientację w przestrzeni, reakcje równoważne, zdolność do poruszania się w danych kierunkach i tempie oraz opiekę psychologiczną.

 

Przyczny zaburzeń utraty równowagi należy różnicować podczas diagnostyki, gdyż po dużej części podobne objawy zawrotów głowy podejmuje się nieco inną, ale nadal fizjoterapeutyczną metodyką leczenia ruchowego. Innego rodzaju zaburzeniami są: lęk przed chodzeniem, zespół poupadkowy, zespół kruchości, czy osłabienie narządu ruchu, koordynacji i sterowania chodem przez układ nerwowy. Są one związane między innymi z postępującym procesem starzenia się.

niebo z gwiazdami

Farmakoterapia, fizjoterapia, leczenie chirurgiczne, leczenie psychologiczne / psychiatryczne

Trening równoważny, manewry manualne, trening ruchowy narządu wzroku, ćwiczenia somatosensoryczne, ćwiczenia kompensacyjne

Dyplom szkolenia - Zawroty głowy diagnostyka różnicowa i terapia - Krzysztof Brzeziński, Fizjoterapeuta, Gdynia

Najważniejszym czynnikiem instytucjonalizacji w wieku starszym (oddania do domu opieki) jest kliniczne osłabienie kontroli i wykorzystania mięśnia czworogłowego uda. Inaczej mówiąc, brak dostatecznej siły w nogach eliminuje osobę w stopniu znacznym z samodzielnego zaspokajania własnych potrzeb, nie tylko w odniesieniu do środowiska zewnętrzengo, ale przede wszystkim we własnym domu.

 

Innego rodzaju zaburzenia równowagi a co za tym idzie chodu, wynikają z osłabionego układu krążenia i często są skutkami innych, poważnych chorób. Przyjmowanie dużej ilości leków w wieku starszym również wpływa na tolerancję wysiłku i zaburzeń ortostatycznych. Głównym priorytetem działania jest zapobieganie upadkom, unieruchomiającym niejednokrotnie dożywotnio osobę poszkodowaną, gdzie kluczową okolicznością jest brak wystarczającej rezerwy zdrowotnej do odzyskania sprawności w sposób czynny. Ciężar możliwości lokomocyjnych chorego i ambulacji spada na opiekunów rodzinnych i formalnych.

osób starszych ma problem z siłą mięśniową w obrębie pośladków i kolan podczas manewru skrętu

60% ma osłabiony wzrok, 51% ma zaburzone czucie głębokie a 27% ma zaburzoną koordynację ruchu. W rezultacie dochodzi do widocznego gołym okiem "zastygnięcia" w pozycji dynamicznej. Osoba chodząca choć czuje swoje ciało jako integralne, to jednak jest mało elastyczna a "centralizatorem" takiego poczucia, pracującym na pogłębianie deficytu odzyskiwania równowagi może być sprzęt ortopedyczny. Ten często zastępuje trening fizyczny i bywa źle dobrany, lub jest już nieadekwatny do stanu fizycznego, choć umożliwa podstawową lokomocję.

osób starszych ma zaburzone zgięcie w stawie biodrowym podczas siadania

a 30% ma zaburzone zgięcie w kolanach (podczas siadania). Obserwowalny manewr "spadania" w połowie drogi do spoczęcia na obiekcie do siedzenia (np. fotelu) powinien zostać potraktowany z uwagą. Świadczy o osłabionej kontroli motorycznej w obrębie kończyn dolnych, miednicy i kręgosłupa, czyli elementów strulturalnych osi długiej ciała. Jest to punkt zwrotny za którym znajduje się coraz trudniejsza, potencjalna praca nad odzyskiwaniem zdolności do bezpiecznego poruszania się. Mięsień czworogłowy jest jednym z kluczowych struktur anatomicznych chroniących przed instytucjonalizacją.

osób starszych ma zmniejszoną możliwość prostowania kolan podczas podnoszenia się z fotela

Prostowanie kolan jest kluczową umiejętnością potrzebną do wykonania tej czynności. W ten sposób może uwidaczniać się nieraz tzw. Zespół kruchości. Osoba chodzącą może obniżać środkek masy ciała by przesunąć w ten sposób ulokowanie środka ciężkości ciała. Idzie z tym w parze kompensacja posturalna, która na poziomie kolan objawia się ich zgięciem, z czasem przykurczem mięśniowym i w konsekwencji słabszym parametrem wychylenia wspomnianych środków ciężkości.

OCENA RYZYKA UPADKU

Podane dane procentowe odnoszą się do oceny mobilności, która jest jedną ze składowych badania ryzyka wystąpienia upadku. Mobilność w świecie nauki jest obecnie uważana za jeden z najbardziej kluczowych elementów branych pod uwagę w odzyskiwaniu bądź rozwijaniu sprawności motorycznej. Do uzyskania danych do analizy stosuje się wybrane baterie testów, mierzących obiektywnie możliwości i postępy terapii. Na ich podstawie określa się rzeczywiste ograniczenia chodu i zmiany pozycji. Uwzględnia się medyczne, pscyhospołeczne, rehabilitacyjne i środowiskowe składowe oddziaływań. Urazy powstałe na skutek upadku nieraz dożywotnio eliminują osobę starszą z samodzielnego względnie życia.

Lęk przed chodzeniem sprzyja mniejszej częstotliwości podejmowania się przemieszczania siłą własnych nóg, coraz bardziej uzależnia osobę o obniżonej sprawności od pomocy ortopedycznych, sił kręgosłupa opiekuna, wpływa na jakość i bezpieczeństwo chodu, jak i zdolność do wykonywania codziennych czynności, czy możliwości przebywania poza domem.

 

Przełamywanie barier, oprócz wysiłku fizycznego, procedowane jest poprzez psychologiczną adaptację. Osiągana wartość poznawcza idzie w parze z coraz większą aktywnością ruchową. Właściwym dla postępowania miejscem jest środowisko domowe i oparte na nim codzienne, rutynowe czynności.

 

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

Zachód słońca i człowiek

pon-nd do 20:00
+48 789 356 459

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.