• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

TERAPIA ZAWROTÓW GŁOWY

I LĘKU PRZED CHODZENIEM

Vertigo: utrata równowagi na skutek zaburzeń ośrodkowych (ucho wewnętrzne) znacząco utrudnia wykonywanie codziennych czynności i obowiązków, tak osobom w średnim jak i starszym wieku. Oprócz bardzo nieprzyjemnych dolegliwości i odczuć, stwarza również poważne ryzyko doznania urazu. Leczenie zachowawczne polega na stopniowym zmniejszaniu wrażliwości i pobudliwości układu kanałów półkolistych zawierających otolity i ściśle związane jest z przyjmowaną pozycją głowy jak i zmianą tej pozycji.

 

Kompensacyjne przystosowanie się do zawrotów i utraty równowagi utrwala się i ukierunkowuje zachowanie pacjenta. Z czasem przestaje wystarczać do pewnego siebie funkcjonowania. Pacjent unika sytuacji prowokujących objawy. Może to wiązać się z istotnym ograniczeniem funkcjonowania. Oprócz leczenia zasadniczego (lekarskiego) drugim filarem postępowania jest trening ruchowy. Przyjmuje on postać czynną, jak i bierną (egzekwowaną przez terapeutę). Wykorzystuje on wtedy odpowiednie techniki manualne, połączone ze zmianą pozycji. Kolejne składowe terapii obejmują narząd wzroku, orientację w przestrzeni, reakcje równoważne, zdolność do poruszania się w danych kierunkach i tempie oraz opiekę psychologiczną. Jednym z filarów leczenia rehabilitacyjnego jest kontrolowane i stopniowe wywoływanie znanych pacjentowi objawów celem adaptacji i ich wyeliminowania.

 

Przyczny zaburzeń utraty równowagi należy różnicować podczas diagnostyki, gdyż po dużej części podobne objawy zawrotów głowy podejmuje się nieco inną formą terapii. Z równowagą powiązan są również takie zaburzenia jak: lęk przed chodzeniem, zespół poupadkowy, zespół kruchości, czy osłabienie narządu ruchu, koordynacji i sterowania chodem przez układ nerwowy. Są one związane między innymi z postępującym procesem starzenia się i sumującymi się objawami różnych chorób.

Farmakoterapia, fizjoterapia, leczenie chirurgiczne, leczenie psychologiczne / psychiatryczne
Trening równoważny, manewry manualne, trening ruchowy narządu wzroku, ćwiczenia somatosensoryczne, ćwiczenia kompensacyjne

BEZPIECZNE PORUSZANIE SIĘ SPRZYJA SAMODZIELNOŚCI SPOŁECZNEJ, DECYDOWANIU O SOBIE I ZACHOWANIU ZDROWIA OGÓLNEGO

niebo z gwiazdami

Najważniejszym czynnikiem instytucjonalizacji w wieku starszym (oddania do domu opieki) jest kliniczne osłabienie kontroli i wykorzystania mięśnia czworogłowego uda. Inaczej mówiąc, brak dostatecznej siły w nogach eliminuje osobę w stopniu znacznym z samodzielnego zaspokajania własnych potrzeb, nie tylko w odniesieniu do środowiska zewnętrzengo, ale przede wszystkim we własnym domu.

 

Innego rodzaju zaburzenia równowagi a co za tym idzie chodu, wynikają z osłabionego układu krążenia i często są skutkami innych, poważnych chorób. Przyjmowanie dużej ilości leków w wieku starszym znacząco wpływa na tolerancję wysiłku i zaburzeń ortostatycznych. Głównym priorytetem działania jest zapobieganie upadkom. Ich skutki i następujące unieruchomienie niejednokrotnie dożywotnio pozbawiają osobę poszkodowaną możliwości znaczącego dla niej ruchu. Ciężar możliwości lokomocyjnych chorego i ambulacji spada wtedy na opiekunów rodzinnych i zawodowych.

osób starszych ma problem z siłą mięśniową w obrębie pośladków i kolan podczas manewru skrętu

60% ma osłabiony wzrok, 51% ma zaburzone czucie głębokie a 27% ma zaburzoną koordynację ruchu. W rezultacie dochodzi do widocznego gołym okiem "zastygnięcia" przy zmianie pozycji. Osoba chodząca właściwym sobie krokiem jest mało elastyczna a "centralizatorem" poczucia równowagi, pogłębiającym deficyt równowagi może być sprzęt ortopedyczny. Zastępuje on niepotrzebnie trening fizyczny i bywa źle dobrany. Bywa też nieadekwatny do stanu fizycznego, choć umożliwa podstawową lokomocję.

osób starszych ma zaburzone zgięcie w stawie biodrowym podczas siadania

a 30% ma zaburzone zgięcie w kolanach (podczas siadania). Obserwowalny manewr "spadania" w połowie drogi do spoczęcia na sedzisku powinien zostać potraktowany poważnie. Osłabiona kontrola motoryczna w obrębie kończyn dolnych, miednicy i kręgosłupa stanowi punkt zwrotny za którym znajduje się coraz trudniejsza do wyegzekwowania zdolność do zmiany pozycji. Mięsień czworogłowy jest jednym z kluczowych struktur anatomicznych chroniących biologicznie przed instytucjonalizacją.

osób starszych ma zmniejszoną możliwość prostowania kolan podczas podnoszenia się z fotela

Prostowanie kolan jest kluczową umiejętnością potrzebną do wstania z fotela. Brak takiej możliwości może świadczyć o tzw. zespół kruchości. Osoba chodzącą może wtedy obniżać środek masy ciała by przesunąć w ten sposób środek ciężkości ciała. Z czasem powstaje kompensacja posturalna, która w obrębie kolan objawia się ich zgięciem, z czasem przykurczem mięśniowym i w konsekwencji słabszym parametrem wychylenia wspomnianych środków ciężkości. Czynność wstawania jest nieskuteczna i ustaje.

OCENA RYZYKA UPADKU

Podane dane procentowe odnoszą się do oceny mobilności, która jest jedną ze składowych badania ryzyka wystąpienia upadku. Mobilność w świecie nauki jest obecnie uważana za jeden z najbardziej kluczowych elementów branych pod uwagę w odzyskiwaniu bądź rozwijaniu sprawności motorycznej. Do uzyskania danych do analizy stosuje się wybrane baterie testów, mierzących obiektywnie możliwości i postępy terapii. Na ich podstawie określa się rzeczywiste ograniczenia chodu i zmiany pozycji. Uwzględnia się medyczne, psychospołeczne, rehabilitacyjne i środowiskowe składowe oddziaływań. Urazy powstałe na skutek upadku nieraz dożywotnio eliminują osobę starszą z samodzielnego względnie życia.

Lęk przed chodzeniem sprzyja mniejszej częstotliwości podejmowania się przemieszczania siłą własnych nóg, coraz bardziej uzależnia osobę o obniżonej sprawności od pomocy ortopedycznych, sił kręgosłupa opiekuna, wpływa na jakość i bezpieczeństwo chodu, jak i zdolność do wykonywania codziennych czynności, czy możliwości przebywania poza domem.

 

Przełamywanie barier, oprócz wysiłku fizycznego, prowadzone jest poprzez psychologiczną adaptację. Osiągana możliwość działania idzie w parze z coraz większą aktywnością ruchową. Właściwym dla postępowania miejscem jest środowisko domowe i oparte na nim codzienne, rutynowe czynności.

 

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

Zachód słońca i człowiek

pon-nd do 20:00
+48 789 356 459

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.