• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

REHABILITACJA PO HOSPITALIZACJI

CO MOGĘ DLA CIEBIE ZROBIĆ

Rehabilitacja geriatryczna

Rehabilitacja geriatryczna

w oparciu o Kompleksową Ocenę Geriatryczną (KOG), czynności życia codziennego (ADL/IADL), na każdym z etapów sprawności i starzenia się; program usprawniania przeznaczony dla seniorów chodzących, leżących i zagrożonych niepełnosprawnością.

Więcej info >

Rehabilitacja poszpitalna

Rehabilitacja poszpitalna

w oparciu o aktualne modele i protokoły rehabilitacyjne (ICF) dla różnych jednostek chorobowych; przywracanie kluczowych zdolności związanych z podstawową i złożoną samoobsługą; zapobieganie ponownej hospitalizacji.

Więcej info >

Rehabilitacja po endoprotezie biodra

Rehabilitacja po endoprotezie biodra

ćwiczenia ruchowe, postępowanie przeciwbólowe i adaptacyjne; pomoc w ponownym zdobywaniu niezależności i mobilności; przeciwdziałanie upadkom; przysposobienie do wykonywania codziennych czynności; nauka przeciwdziałania zwichnięciom endoprotezy.

Więcej info >

Wczesna rehabilitacja po udarze

Wczesna rehabilitacja po udarze

szybko rozpoczęte postępowanie ruchowe, usamodzielniające i ukierunkowujące pacjenta w stronę odzsykiwania zdolności do przemieszczania się i manipulowania przy użyciu rąk.

Więcej info >

Rehabilitacja w Chorobie Parkinsona

Rehabilitacja w Chorobie Parkinsona

opóźnianie progresu choroby, poprawa funkcji lokomocji, orientacji w przestrzeni, inicjacji ruchu, przeciwdziałanie upadkom, poprawa wydolności fizycznej i oddechowej, ćwiczenia ręki, korekta postawy.

Więcej info >

Rehabilitacja w opiece długoterminowej

Rehabilitacja w opiece długoterminowej

prowadzenie pacjenta i poprawa stanu funkcjonalnego w chorobach przewlekłych, internistycznych, pulmonologicznych, kardiologicznych, neurologicznych i ortopedycznych.

Więcej info >

Rehabilitacja w demencji

Rehabilitacja w demencji

wypracowanie języka komunikacji (poprzez ciało, dotyk, odpowiednie słowa); umożliwienie pełnej rehabilitacji ruchowej (PAC); torowanie funkcji i wygaszanie trudnych zachowań behawioralnych; adpatacja do ruchowych aspektów opieki; dla osób chodzących, siedzących, leżących.

Więcej info >

Rehabilitacja oddechowa / pocovidowa

Rehabilitacja oddechowa / pocovidowa

poprawa wydolności ogólnej; regulacja procesu oddychania; leczenie skutków COVID-19 (w tym "long-covid"); pomoc w przejściu z łóżkowego do chodzącego trybu życia; poprawa postawy i funkcji mięśni oraz stawów; metody zwiększające siłę i wytrzymałość.

Więcej info >

Rehabilitacja geriatryczna

Rehabilitacja geriatryczna

w oparciu o Kompleksową Ocenę Geriatryczną (KOG), czynności życia codziennego (ADL/IADL), na każdym z etapów sprawności i starzenia się; program usprawniania przeznaczony dla seniorów chodzących, leżących i zagrożonych niepełnosprawnością.

Więcej info >

Rehabilitacja poszpitalna

Rehabilitacja poszpitalna

w oparciu o aktualne modele i protokoły rehabilitacyjne (ICF) dla różnych jednostek chorobowych; przywracanie kluczowych zdolności związanych z podstawową i złożoną samoobsługą; zapobieganie ponownej hospitalizacji.

Więcej info >

Wczesna rehabilitacja po udarze

Wczesna rehabilitacja po udarze

szybko rozpoczęte postępowanie ruchowe, usamodzielniające i ukierunkowujące pacjenta w stronę odzsykiwania zdolności do przemieszczania się i manipulowania przy użyciu rąk.

Więcej info >

Rehabilitacja w Chorobie Parkinsona

Rehabilitacja w Chorobie Parkinsona

opóźnianie progresu choroby, poprawa funkcji lokomocji, orientacji w przestrzeni, inicjacji ruchu, przeciwdziałanie upadkom, poprawa wydolności fizycznej i oddechowej, ćwiczenia ręki, korekta postawy.

Więcej info >

Rehabilitacja w opiece długoterminowej

Rehabilitacja w opiece długoterminowej

prowadzenie pacjenta i poprawa stanu funkcjonalnego w chorobach przewlekłych, internistycznych, pulmonologicznych, kardiologicznych, neurologicznych i ortopedycznych.

Więcej info >

Rehabilitacja po endoprotezie biodra

Rehabilitacja po endoprotezie biodra

ćwiczenia ruchowe, postępowanie przeciwbólowe i adaptacyjne; pomoc w ponownym zdobywaniu niezależności i mobilności; przeciwdziałanie upadkom; przysposobienie do wykonywania codziennych czynności; nauka przeciwdziałania zwichnięciom endoprotezy.

Więcej info >

Rehabilitacja w demencji

Rehabilitacja w demencji

wypracowanie języka komunikacji (poprzez ciało, dotyk, odpowiednie słowa); umożliwienie pełnej rehabilitacji ruchowej (PAC); torowanie funkcji i wygaszanie trudnych zachowań behawioralnych; adpatacja do ruchowych aspektów opieki; dla osób chodzących, siedzących, leżących.

Więcej info >

Rehabilitacja oddechowa / pocovidowa

Rehabilitacja oddechowa / pocovidowa

poprawa wydolności ogólnej; regulacja procesu oddychania; leczenie skutków COVID-19 (w tym "long-covid"); pomoc w przejściu z łóżkowego do chodzącego trybu życia; poprawa postawy i funkcji mięśni oraz stawów; metody zwiększające siłę i wytrzymałość.

Więcej info >

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.