• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

FIZJOTERAPIA

FUNKCJONALNA

Trening funkcjonalny ukierunkowuje się na działania kluczowe dla podtrzymania częściowej a nawet całkowitej niezależności od opiekunów w życiu codziennym. Dzięki samodzielności w określonym obszarze działania, pacjent częściej mobilizuje się do aktywności i może dłużej zachować poczucie sprawczości, autonomii, skuteczności oraz własnej inicjatywy. Oddziaływanie na gruncie psychologicznym przybliża pacjentowi wiarę, że poprzez modyfikację i wyszczególnienie wybranych, selektywnych ruchów, jest w stanie realizować czynności zależne od woli.

 

Odzyskanie sprawności funkcjonalnej można zmierzyć poprzez ilość zadań ruchowych, jakie może rozpocząć i ukończyć po osiągnięciu celu terapii osoba o zmniejszonej sprawności układu motorycznego. Wywiad poprzedzający terapię ma w tej kwestii istotne znaczenie. To poprzez rozmowę można dowiedzieć się na jakich czynnościach, które pacjent chciałby na powrót móc wykonywać, należy się skupić. Zazwyczaj krąg zainteresowania dotyczy czynności życia codziennego oraz możliwej do uzyskania formy chodu jak i sprawności ręki.

kobieta w tańcu

ODGRYWANIE RÓL SPOŁECZNYCH WYMAGA OD ORGANIZMU RUCHU NA POZIOMIE FUNKCJI. ISTNIEJE HIERARCHIA FUNKCJI A WRAZ Z NIĄ - POZIOMY UCZESTNICTWA SPOŁECZNEGO

drewniany model człowieka

Postępowanie fizjoterapeutyczne opiera się na kilku istotnych elementach. Jednym z nich jest wykorzystanie potencjału kompensacyjnego organizmu. Oznacza to, że choć czynność wykonana jest inaczej, tak jakby "z obejściem" głównego ograniczenia, to jednak pozwala uzyskać zamierzony efekt. Zasoby kompensacyjne są ograniczone i wraz z przechodzeniem na głębsze ich poziomy - coraz mniej doskonałe.

 

Innym elementem jest zdolność do uczenia się. Jeżeli osoba dotknięta niepełnosprawnością jest zmuszona i dostatecznie zmotywowana, to zapewne sama wypracowała konkretne sposoby funkcjonowania z ograniczeniem płynącym z organizmu. Trzeba jednak brać pod uwagę, że z progresją choroby związane są kolejne ograniczenia. Dlatego szczególnie liczy się dokładna ocena zasobów i możliwości, tak by życie codzienne cechowało się jakością przez dłuższy czas.

 

Fizjoterapia funkcjonalna skupia się na możliwościach narządu ruchu, których w codziennej niepełnosprawności nie widać. W innym przypadku pacjent sam korzystał by z nich i realizował z powodzeniem swoje zamiary. W skład terapii wchodzi też trening tzw. zdolności motorycznych bez których ruch nie może zaistnieć w zadowalającym stopniu.

 

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

Ruch pomagapoznawaćwyrażaćuczestniczyćdecydowaći jest istotny przez całe życie

pon-nd do 20:00
+48 789 356 459

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.