• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 19:00

LECZENIE PO HOSPITALIZACJI

W ŚRODOWISKU DOMOWYM

Konsultacje

Konsultacje

jeżeli tematyka opieki i rehabilitacji jest dla Ciebie nowa lub pojawiły się okoliczności wśród których nie dajesz już sobie rady, dowiedz się co możesz zrobić i zdecyduj czy chcesz nawiązać współpracę.

Kliknij >

Rehabilitacja Geriatryczna

Rehabilitacja Geriatryczna

w oparciu o Kompleksową Ocenę Geriatryczną (KOG), czynności życia codziennego (ADL/IADL) i choroby otępienne, na każdym z etapów sprawności i starzenia się.

Kliknij >

Rehabilitacja Poszpitalna

Rehabilitacja Poszpitalna

w oparciu o aktualne modele, programy i protokoły rehabilitacyjne (ICF) w przebiegu różnych jednostek chorobowych, zwiększenie jakości i poziomu aktywności pacjenta.

Kliknij >

Wczesna Rehabilitacja po Udarze

Wczesna Rehabilitacja po Udarze

szybko rozpoczęte i nastawione kompleksowo postępowanie ruchowe, usamodzielniające i ukierunkowujące pacjenta w stronę odzsykania zdolności przemieszczania się i manipulowania przy użyciu rąk.

Kliknij >

Rehabilitacja w Chorobie Parkinsona

Rehabilitacja w Chorobie Parkinsona

opóźnianie progresu choroby, poprawa funkcji lokomocji, przeciwdziałanie upadkom, poprawa wydolności fizycznej i oddechowej, ćwiczenia ręki, korekta postawy.

Kliknij >

Rehabilitacja w Opiece Długoterminowej

Rehabilitacja w Opiece Długoterminowej

prowadzenie pacjenta w chorobach przewlekłych, internistycznych, pulmonologicznych, kardiologicznych, neurologicznych i ortopedycznych; regularne podnoszenie poziomu sprawności, spowalnianie progresu choroby.

Kliknij >

Terapia zawrotów głowy i lęku przed chodzeniem

Terapia zawrotów głowy i lęku przed chodzeniem

zapobieganie upadkom osób w różnym wieku, leczenie ruchowe zawrotów głowy "Vertigo", pomoc w odzyskiwaniu pewności i jakości chodu, zmiana stereotypów ruchowych i sposobów korzystania z pomocy ortopedycznych.

Kliknij >

Terapia Ręki

Terapia Ręki

w przebiegu chorób neurologicznych, reumatycznych, neurologicznych, w traumatologii; trening ruchów selektywnych, precyzyjnych, funkcjonalnych; ćwiczenia siłowe i wytrzymałościowe rąk.

Kliknij >

Masaż Geriatryczny

Masaż Geriatryczny

dostosowany do potrzeb i możliwości osób starszych, na krześle do masażu MobileMatt, bez wychodzenia z domu, na zlecenie lekarza.

Kliknij >

Terapia w bólu ostrym i przewlekłym

Terapia w bólu ostrym i przewlekłym

nastawione na wymierne efekty leczenie bólu ostrego, spoczynkowego, przewlekłego; poprawa bezbolesnego zakresu ruchu, siły oraz wytrzymałości mięśniowej; przywracanie funkcji chodu i zdolności do codziennych aktywności.

Kliknij >

Terapia Funkcjonalna

Terapia Funkcjonalna

terapia wykorzystująca zachowane zdolności ruchowe i posiadany potencjał rehabilitacyjny; dla osób aktywnych, siedzących, leżących, jako wsparcie dla opiekunów przy zmianie pozycji i transferach.

Kliknij >

Sprzęt Ortopedyczny

Sprzęt Ortopedyczny

wsparte rehabilitacją dobranie sprzętu orotpedycznego dostosowane do konkretnej jednostki chorobowej i stopnia funkcjonalności; pomiary, doradztwo, wskazówki, praktyczna nauka korzystania, dostosowanie mieszkania, nauka transferów i pozycji ułożeniowych.

Kliknij >

Opieka po hospitalizacji z elementami rehabilitacji

Opieka po hospitalizacji z elementami rehabilitacji

kilkugodzinne sesje sprzyjające adaptacji poszpitalnej; obserwacja, diagnostyka; wykorzystanie wiedzy rehabilitacyjnej do poprawy możliwości ruchowych; rozłożony w czasie wizyt trening fizjoterapeutyczny i behawioralny; zbudowanie bazy do możliwej do podjęcia właściwej rehabilitacji.

Kliknij >

Opieka mobilizacyjna w Demencji

Opieka mobilizacyjna w Demencji

opieka wraz z treningiem ruchowym i poznawcznym; dla osób zdolnych podjąć trening ruchowy; utrzymanie sprawności psychologicznej dla osób ze średnio zaawansowaną demencją.

Kliknij >

Bezpłatne warsztaty dla opiekunów rodzinnych

Bezpłatne warsztaty dla opiekunów rodzinnych

wprowadzenie do mechanizmów opieki nad chorym i dostosowywania działania, przedstawienie najczęstszych problemów ruchowych i pielęgnacyjnych w różnych jednostkach chorobowych - teoria i praktyka.

Kliknij >

OSOBY LEŻĄCE: ZASADY REHABILITACJI, HIGIENY I PIELĘGNACJI

Porada dla rodzin i osób leżących w zakresie podstawowych czynności życiowych.
Kliknij