• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

LECZENIE PO HOSPITALIZACJI

W ŚRODOWISKU DOMOWYM

INDYWIDUALNA REHABILITACJA DOPASOWANA DO POTRZEB SENIORA

Jeżeli stawiasz na dokładne informacje odnośnie tego, jak Twój najbliższy może być leczony, to ta podstrona jest dla Ciebie. Poniżej znajdziesz główne informacje jakimi cechują się dane obszary działania fizjoterapeuty i opiekuna medycznego. Po kliknięciu w odnośniki przejdziesz na dalsze podstrony na których opis stosowanych metod pozwoli Ci wstępnie zapoznać się z podstawowymi, istotnymi dla Ciebie i pacjenta sposobami oddziaływania. Poznasz też główne problemy kliniczne. Z każdym obszarem wiąże się indywidualny plan opieki, który uzyskasz po konsultacji lub podczas podjęcia współpracy. Jeżeli masz pytania, to w dole pod ofertą znajduje się odnośnik służący ułatwieniu Tobie kontaktu. Na każdym etapie leczenia i opieki możesz zgłosić się po dodatkową pomoc. Ta witryna służy również opiekunom. Masz pełne prawo do uzyskania oceny sytuacji w trudnym położeniu i w pogarszających się lub skrajnie trudnych okolicznościach. Jesteś pierwszym elementem kontaku między seniorem a personelem medycznym. Mam nadzieję, że znajdziesz tu to, czego potrzebujesz. Powodzenia!

Konsultacje domowe

Konsultacje domowe

jeżeli tematyka opieki i rehabilitacji jest dla Ciebie nowa lub pojawiły się okoliczności wśród których nie dajesz już sobie rady, dowiedz się podczas wizyty domowej co możesz zrobić i zdecyduj jaki plan będzie dla Ciebie optymalny.

Więcej info >

Rehabilitacja geriatryczna

Rehabilitacja geriatryczna

w oparciu o Kompleksową Ocenę Geriatryczną (KOG), czynności życia codziennego (ADL/IADL), na każdym z etapów sprawności i starzenia się; program usprawniania przeznaczony dla seniorów chodzących, leżących i zagrożonych niepełnosprawnością.

Więcej info >

Rehabilitacja poszpitalna

Rehabilitacja poszpitalna

w oparciu o aktualne modele i protokoły rehabilitacyjne (ICF) dla różnych jednostek chorobowych; przywracanie kluczowych zdolności związanych z podstawową i złożoną samoobsługą; zapobieganie ponownej hospitalizacji.

Więcej info >

Konsultacje domowe

Konsultacje domowe

jeżeli tematyka opieki i rehabilitacji jest dla Ciebie nowa lub pojawiły się okoliczności wśród których nie dajesz już sobie rady, dowiedz się podczas wizyty domowej co możesz zrobić i zdecyduj jaki plan będzie dla Ciebie optymalny.

Więcej info >

Rehabilitacja geriatryczna

Rehabilitacja geriatryczna

w oparciu o Kompleksową Ocenę Geriatryczną (KOG), czynności życia codziennego (ADL/IADL), na każdym z etapów sprawności i starzenia się; program usprawniania przeznaczony dla seniorów chodzących, leżących i zagrożonych niepełnosprawnością.

Więcej info >

Rehabilitacja poszpitalna

Rehabilitacja poszpitalna

w oparciu o aktualne modele i protokoły rehabilitacyjne (ICF) dla różnych jednostek chorobowych; przywracanie kluczowych zdolności związanych z podstawową i złożoną samoobsługą; zapobieganie ponownej hospitalizacji.

Więcej info >

Wczesna rehabilitacja po udarze

Wczesna rehabilitacja po udarze

szybko rozpoczęte postępowanie ruchowe, usamodzielniające i ukierunkowujące pacjenta w stronę odzsykiwania zdolności do przemieszczania się i manipulowania przy użyciu rąk.

Więcej info >

Rehabilitacja w Chorobie Parkinsona

Rehabilitacja w Chorobie Parkinsona

opóźnianie progresu choroby, poprawa funkcji lokomocji, orientacji w przestrzeni, inicjacji ruchu, przeciwdziałanie upadkom, poprawa wydolności fizycznej i oddechowej, ćwiczenia ręki, korekta postawy.

Więcej info >

Rehabilitacja w opiece długoterminowej

Rehabilitacja w opiece długoterminowej

prowadzenie pacjenta i poprawa stanu funkcjonalnego w chorobach przewlekłych, internistycznych, pulmonologicznych, kardiologicznych, neurologicznych i ortopedycznych.

Więcej info >

Rehabilitacja po endoprotezie biodra

Rehabilitacja po endoprotezie biodra

ćwiczenia ruchowe, postępowanie przeciwbólowe i adaptacyjne; pomoc w ponownym zdobywaniu niezależności i mobilności; przeciwdziałanie upadkom; przysposobienie do wykonywania codziennych czynności; nauka przeciwdziałania zwichnięciom endoprotezy.

Więcej info >

Terapia zawrotów głowy i lęku przed chodzeniem

Terapia zawrotów głowy i lęku przed chodzeniem

zapobieganie upadkom osób w różnym wieku; leczenie ruchowe zawrotów głowy "Vertigo"; pomoc w odzyskiwaniu pewności i jakości chodu; poprawa zdolności koordynacyjnych; zmiana stereotypów ruchowych i sposobów korzystania z pomocy ortopedycznych.

Więcej info >

Terapia ręki

Terapia ręki

w przebiegu chorób ortopedycznych, reumatycznych, neurologicznych, w traumatologii; trening ruchów selektywnych, precyzyjnych, funkcjonalnych; ćwiczenia siłowe i wytrzymałościowe ręki; trening kończyn górnych pod kątem pionizacji i lokomocji; nauka codziennych czynności z użyciem ręki.

Więcej info >

Masaż geriatryczny

Masaż geriatryczny

dostosowany do potrzeb i możliwości osób starszych; respektujący zmiany w budowie i funkcji związane wiekiem biologicznym organizmu (patologie narządu ruchu i innych narządów); wykonywany na krześle do masażu MobileMatt, bez wychodzenia z domu, na zlecenie lekarza.

Więcej info >

Fizjoterapia kręgosłupa w bólu ostrym i przewlekłym

Fizjoterapia kręgosłupa w bólu ostrym i przewlekłym

nastawione na wymierne efekty leczenie bólu ostrego i przewlekłego narządu ruchu; poprawa bezbolesnego zakresu ruchu, siły oraz wytrzymałości mięśniowej, funkcji; przywracanie zdolności do chodu i wykonywania codziennych aktywności - w tym pracy.

Więcej info >

Fizjoterapia funkcjonalna

Fizjoterapia funkcjonalna

terapia wykorzystująca zachowane zdolności ruchowe i posiadany potencjał rehabilitacyjny; dla osób aktywnych, siedzących, leżących, jako wsparcie dla opiekunów przy zmianie pozycji i transferach; terapia dostosowana do podłoża głównej choroby i wynikającej z niej niepełnosprawności.

Więcej info >

Opieka po hospitalizacji z elementami rehabilitacji

Opieka po hospitalizacji z elementami rehabilitacji

kilkugodzinne sesje sprzyjające adaptacji poszpitalnej; obserwacja, diagnostyka; wykorzystanie wiedzy rehabilitacyjnej do poprawy możliwości ruchowych; oprócz opieki - trening fizjoterapeutyczny i behawioralny; przygotowanie pacjenta do podjęcia krótko- lub długoterminowej rehabilitacji.

Więcej info >

Pielęgnacja kompensacyjna po udarze

Pielęgnacja kompensacyjna po udarze

zastosowanie modelu opieki maksymalnie wspierającego osobę po udarze w samoopiece - nawet po rozległych udarach; wykorzystanie potencjału ruchowego, biologicznego, umysłowego dla realizacji ważnych dla chorego celów; pomoc w realizacji samoopieki w codziennych czynnościach i rozwijaniu zdolności do komunikacji.

Więcej info >

Opieka mobilizacyjna w demencji

Opieka mobilizacyjna w demencji

opieka wraz z treningiem ruchowym i poznawcznym; dla osób zdolnych podjąć zarówno świadomy trening ruchowy jak i w trudniejszych przypadkach (osoby mniej mobilne jak i leżące); utrzymanie sprawności psychologicznej na bazie przywrócenia aktywności dla osób ze średnio zaawansowaną demencją.

Więcej info >

Opieka dla chorych leczonych onkologicznie

Opieka dla chorych leczonych onkologicznie

pomoc opiekuńcza i rehabilitacyjna podczas doświadczania efektów ubocznych po zastosowaniu leczenia farmakologicznego (chemioterapii) oraz radioterapii; zapewnienie bezpieczeństwa podczas pomocy w codziennych czynnościach (higiena, pielęgnacja, przemieszczanie się); zachowawcze leczenie bólu narządu ruchu w opiece paliatywnej.

Więcej info >

Dobór sprzętu ortopedycznego

Dobór sprzętu ortopedycznego

wsparte rehabilitacją dobranie sprzętu orotpedycznego dostosowane do konkretnej jednostki chorobowej i stopnia funkcjonalności; pomiary, doradztwo, wskazówki, praktyczna nauka korzystania, dostosowanie mieszkania, nauka transferów i pozycji ułożeniowych.

Więcej info >

Bezpłatne warsztaty dla opiekunów rodzinnych

Bezpłatne warsztaty dla opiekunów rodzinnych

wprowadzenie do mechanizmów opieki nad chorym; nauka ergonomii czynności świadczonych na rzecz chorego; zasady organizacyjne opieki domowej; higiena psychiczna oraz dbałość o własne zdrowie; przedstawienie najczęstszych problemów ruchowych i pielęgnacyjnych w różnych chorobach - teoria i praktyka.

Więcej info >

Wczesna rehabilitacja po udarze

Wczesna rehabilitacja po udarze

szybko rozpoczęte postępowanie ruchowe, usamodzielniające i ukierunkowujące pacjenta w stronę odzsykiwania zdolności do przemieszczania się i manipulowania przy użyciu rąk.

Więcej info >

Rehabilitacja w Chorobie Parkinsona

Rehabilitacja w Chorobie Parkinsona

opóźnianie progresu choroby, poprawa funkcji lokomocji, orientacji w przestrzeni, inicjacji ruchu, przeciwdziałanie upadkom, poprawa wydolności fizycznej i oddechowej, ćwiczenia ręki, korekta postawy.

Więcej info >

Rehabilitacja w opiece długoterminowej

Rehabilitacja w opiece długoterminowej

prowadzenie pacjenta i poprawa stanu funkcjonalnego w chorobach przewlekłych, internistycznych, pulmonologicznych, kardiologicznych, neurologicznych i ortopedycznych.

Więcej info >

Rehabilitacja po endoprotezie biodra

Rehabilitacja po endoprotezie biodra

ćwiczenia ruchowe, postępowanie przeciwbólowe i adaptacyjne; pomoc w ponownym zdobywaniu niezależności i mobilności; przeciwdziałanie upadkom; przysposobienie do wykonywania codziennych czynności; nauka przeciwdziałania zwichnięciom endoprotezy.

Więcej info >

Terapia zawrotów głowy i lęku przed chodzeniem

Terapia zawrotów głowy i lęku przed chodzeniem

zapobieganie upadkom osób w różnym wieku; leczenie ruchowe zawrotów głowy "Vertigo"; pomoc w odzyskiwaniu pewności i jakości chodu; poprawa zdolności koordynacyjnych; zmiana stereotypów ruchowych i sposobów korzystania z pomocy ortopedycznych.

Więcej info >

Terapia ręki

Terapia ręki

w przebiegu chorób ortopedycznych, reumatycznych, neurologicznych, w traumatologii; trening ruchów selektywnych, precyzyjnych, funkcjonalnych; ćwiczenia siłowe i wytrzymałościowe ręki; trening kończyn górnych pod kątem pionizacji i lokomocji; nauka codziennych czynności z użyciem ręki.

Więcej info >

Masaż geriatryczny

Masaż geriatryczny

dostosowany do potrzeb i możliwości osób starszych; respektujący zmiany w budowie i funkcji związane wiekiem biologicznym organizmu (patologie narządu ruchu i innych narządów); wykonywany na krześle do masażu MobileMatt, bez wychodzenia z domu, na zlecenie lekarza.

Więcej info >

Fizjoterapia kręgosłupa w bólu ostrym i przewlekłym

Fizjoterapia kręgosłupa w bólu ostrym i przewlekłym

nastawione na wymierne efekty leczenie bólu ostrego i przewlekłego narządu ruchu; poprawa bezbolesnego zakresu ruchu, siły oraz wytrzymałości mięśniowej, funkcji; przywracanie zdolności do chodu i wykonywania codziennych aktywności - w tym pracy.

Więcej info >

Fizjoterapia funkcjonalna

Fizjoterapia funkcjonalna

terapia wykorzystująca zachowane zdolności ruchowe i posiadany potencjał rehabilitacyjny; dla osób aktywnych, siedzących, leżących, jako wsparcie dla opiekunów przy zmianie pozycji i transferach; terapia dostosowana do podłoża głównej choroby i wynikającej z niej niepełnosprawności.

Więcej info >

Opieka po hospitalizacji z elementami rehabilitacji

Opieka po hospitalizacji z elementami rehabilitacji

kilkugodzinne sesje sprzyjające adaptacji poszpitalnej; obserwacja, diagnostyka; wykorzystanie wiedzy rehabilitacyjnej do poprawy możliwości ruchowych; oprócz opieki - trening fizjoterapeutyczny i behawioralny; przygotowanie pacjenta do podjęcia krótko- lub długoterminowej rehabilitacji.

Więcej info >

Pielęgnacja kompensacyjna po udarze

Pielęgnacja kompensacyjna po udarze

zastosowanie modelu opieki maksymalnie wspierającego osobę po udarze w samoopiece - nawet po rozległych udarach; wykorzystanie potencjału ruchowego, biologicznego, umysłowego dla realizacji ważnych dla chorego celów; pomoc w realizacji samoopieki w codziennych czynnościach i rozwijaniu zdolności do komunikacji.

Więcej info >

Opieka mobilizacyjna w demencji

Opieka mobilizacyjna w demencji

opieka wraz z treningiem ruchowym i poznawcznym; dla osób zdolnych podjąć zarówno świadomy trening ruchowy jak i w trudniejszych przypadkach (osoby mniej mobilne jak i leżące); utrzymanie sprawności psychologicznej na bazie przywrócenia aktywności dla osób ze średnio zaawansowaną demencją.

Więcej info >

Opieka dla chorych leczonych onkologicznie

Opieka dla chorych leczonych onkologicznie

pomoc opiekuńcza i rehabilitacyjna podczas doświadczania efektów ubocznych po zastosowaniu leczenia farmakologicznego (chemioterapii) oraz radioterapii; zapewnienie bezpieczeństwa podczas pomocy w codziennych czynnościach (higiena, pielęgnacja, przemieszczanie się); zachowawcze leczenie bólu narządu ruchu w opiece paliatywnej.

Więcej info >

Dobór sprzętu ortopedycznego

Dobór sprzętu ortopedycznego

wsparte rehabilitacją dobranie sprzętu orotpedycznego dostosowane do konkretnej jednostki chorobowej i stopnia funkcjonalności; pomiary, doradztwo, wskazówki, praktyczna nauka korzystania, dostosowanie mieszkania, nauka transferów i pozycji ułożeniowych.

Więcej info >

Bezpłatne warsztaty dla opiekunów rodzinnych

Bezpłatne warsztaty dla opiekunów rodzinnych

wprowadzenie do mechanizmów opieki nad chorym; nauka ergonomii czynności świadczonych na rzecz chorego; zasady organizacyjne opieki domowej; higiena psychiczna oraz dbałość o własne zdrowie; przedstawienie najczęstszych problemów ruchowych i pielęgnacyjnych w różnych chorobach - teoria i praktyka.

Więcej info >

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.